Gittermast
Gittermast

Udskiftning af træ- og gittermaster samt kabellægning

Udover armaturudskiftning på grund af udgåede lyskilder er der et behov for kabellægning af gamle luftledningsanlæg samt udskiftning af nedslidte, rådne og rustne træ- og gittermaster:

  • 390 træmaster
  • 424 gittermaster
  • Renovering af ca. 10 % af de eksisterende rørmastanlæg
  • Ca. 10 km kabellægning- anlæg ejet af Svendborg Vejbelysning A/S
  • Ca. 45 km kabellægninganlæg ejet af elforsyningsselskaber, hvor vejbelysning er monteretanlægget

Samlet investering forventes at udgøre ca. 26,3 mio. kr.

Masteudskiftning og kabellægningsrenoveringen vil blive gennemført over en længere årrække, forventet 9 år fra 2013 – 2021. Renoveringen gennemføres efter en langsigtet plan i tæt samarbejde med den stedlige elforsyning. Anlæg ejet af Svendborg Vejbelysning A/S vil blive indarbejdet i denne plan.

Udgiften til kabellægningen finansieres af kommunen, ved at fastholde nuværende budget, samt supplere med de opnåede energibesparelser ved renovering af armaturer.

Kabellægning prioriteres udført samtidigt med at elforsyningsselskabet kabellægger elforsyningen, idet der her opnås en økonomisk effekt ved samgravning.

Det forventes at kabellægning og udskiftning af armaturer kan følges ad, det kan dog være nødvendigt at udskifte armaturer inden en udskiftning af masteanlægget, hvilket kan medføre uensartede belysningsanlæg i en overgangsperiode.

Når ovenstående masterenovering er afsluttet i 2021, fortsætter renoveringen af de øvrige anlæg efter deres alder og tilstand.

Derudover er det en nødvendig opgave, fortsat løbende at renovere belysningsanlæggenegrund af at den gennemsnitlige levetid for masteanlæg er ca. 50 år.