Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Armaturudskiftning

Svendborg Vejbelysning A/S står i de kommende år overfor store renoveringsopgaver, idet nogle lyskildetyper såsom kviksølvlyskilder, og mange lysrør udgår af produktion eller må ikke sælges længere. Dette medfører udskiftning af 5.956 armaturer ud af i alt 12.500 eller ca. 49% :

  • 3.311 Kviksølvarmaturer
  • 2.645 Lysrørsarmaturer

Udskiftning af armaturer kræver en samlet investering på ca. 27,4 mio. kr., som byrådet har besluttet at lånefinansiere.

Kommunen planlægger at udskifte disse armaturer over en 6 årig periode fra 2014 - 2019.


Flere oplysninger om hvilke områder der renovers indenfor de enkelte år findes i afsnittet "Renovering 2014 - 2019".

De gamle armaturer udskiftes primært til nye armaturer med f.eks. LED teknologi, hvilket er begrundet med at energi- og driftsbesparelse kan opnås med denne type armaturer. Derudover har de større fleksibilitet og mulighed for simpel dæmpning af lyset i nattetimerne.

Flere oplysninger om konkrete armaturer og deres anvendelsesmuligheder finder du i afsnittet ”Sådan gør vi”

Når udskiftningen af gamle kviksølv- og lysrørsarmaturer er afsluttet i 2019, fortsætter renoveringen af de øvrige anlæg efter deres alder og energiforbrug.

Derudover er det en nødvendig opgave, fortsat løbende at renovere belysningsanlæggene på grund af at den gennemsnitlige levetid for armaturer er ca. 25 år.