Svendborg Trafikterminal
Svendborg Trafikterminal

Renovering af belysningsanlæg

Den overordnede plan for renovering af belysningsanlæg er:

  • Udskiftning af kviksølv- og lysrørsarmaturer da lyskilderne udgår fra 2015.
  • Udskiftning af træ- og gittermaster samtidig med kabellægning af luftledningsanlæg.
  • Kabellægning følger primært elforsyningsselskabernes kabellægning.
  • Udskiftning af ældre nedslidte rørmaster på grund af rust, ælde og dårlig placeringer.

Udfordring

Svendborg Kommune ønsker fornuftig belysning i henhold til vejreglerne, samtidig med at energiforbruget og CO2 udslip ønskes reduceret.

Dette kan løses ved udskiftning af armaturer, til mere energivenlige løsninger og udnyttelse af dæmpningsmulighed i nattetimerne.

En anden udfordring er, at store dele af anlægget er natslukket. Såfremt dette skal gentændes vil det medføre et øget forbrug.

Endnu en udfordring er kabellægning af luftledningsanlæg. Disse anlæg er typisk på træmaster med store afstande, eller på gittermaster. Mange anlæg er fælles med elforsyningen og skal kabellægges i tæt samarbejde med elforsyningsselskaberne.

Svendborg Kommunens økonomi er begrænset, så store investeringer kan ikke umiddelbart foretages med den nuværende økonomi. Det er derfor nødvendigt at foretage prioriteringer og planlægge renoveringer og udskiftninger i de kommende år.

Vi planlægger at lånefinansiere udgifter til energibesparende foranstaltninger, med fokus på udskiftning af kviksølv- og lysrørsarmatur, som har et stort energiforbrug.

Udskiftningen af masteanlæg og kabellægning af luftledninger finansieres som en del af anlægsbudgettet med fastholdte bevillinger i de kommende 10 år.

For at bevare værdien af anlægget, så kommunen ikke får efterslæb på renovering af belysningsanlæg, er det nødvendigt at fastholde det nuværende budgetniveau. Det skal anvendes til den fortsatte renovering og udskiftning af nedslidte og gamle anlægsdele.