Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Love og regler

Vejmyndighed

Svendborg Kommune er myndighed på alle kommunale veje - herunder også private fællesveje. Det er dermed også kommunen der administrerer vejbelysningen.

Det er således kommunen, der fastsætter omfang og udstrækning af vejbelysning, både på offentlige veje og på private fællesveje.

Området administreres efter gældende vejregler og efter de retningslinier som er vedtaget i Svendborg Kommune. Vejregler og retningslinier er beskrevet i denne belysningsplan.

Vejdirektoratet er vejmyndighedalle statsvejene.

Vejenes status og ejerskab i Svendborg Kommune, fremgår af kortafsnit:

Vejregler for belysning

Trafikministeren kan ifølge Lov om offentlige veje (Vejloven) fastsætte regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af offentlige veje.

Trafikministeren kan ifølge Lov om private fællesveje fastsætte regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af offentlige private fælles veje.

I 1999 udsendte den daværende trafikminister Cirkulære 152 af 12. oktober 1999, hvor Vejdirektoratets vejregler for vejbelysning af marts 1999 blev udsendt og idriftsat.

Vejreglerne indeholder bindende regler, normer, retningslinier, samt vejledninger og kommentarer.

Vejreglerne består af:

Vejreglerne er i øjeblikket under bearbejdelse og forventes at blive omskrevet til en håndbog for belysning i samme stil som Vejdirektoratets belysningsplan for statens veje: