Svendborg Trafikterminal
Svendborg Trafikterminal

Hvorfor en belysningsplan

I marts 2013 vedtog Svendborg Kommune, at der skulle udarbejdes en belysningsplan med en samlet strategi for belysning på det samlede vejnet.

Belysningsplanen er et konkret redskab, der skal anvendes som administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik.

Planen danner grundlag for kommende optimerings-, drifts-, og vedligeholdelsesplaner. Den skal anvendes af alle planlæggere og projekterende medarbejdere, i forbindelse med renovering af eksisterende belysning samt ved projektering af nye anlæg.

Belysningsplanen omhandler alle kommunale veje og omfatter ca. 12.500 lyspunkter som i dag ejes af Svendborg Vejbelysning A/S.

Belysningsplanen skal hjælpe til med at løse følgende udfordringer:

  1. Vi skal være energibevidste og fremover bruge mindre strøm, så vi dermed også udleder mindre CO2.
  2. Mange belysningsanlæg trænger til renovering, dels fordi vi fremover ikke kan få lyskilder til de eksisterende anlæg, dels trænger mange master til udskiftning.
  3. Vi skal kabellægge luftledningsanlæg på træ og gittermaster. Dels kommunale anlæg og dels anlæg som kabellægges i fællesskab med elforsynings-selskabet, hvor elforsyningen er udført med luftledninger.
  4. Samtidig fastlægger belysningsplanen krav og forventninger til fremtidens belysning.

Belysningsplanen indeholder følgende emner:

  1. Overordnet målsætning og rammer for vejbelysningsanlæg.
  2. Kriterier for etablering af vejbelysning på land og i by.
  3. Fælles planlægnings- og projekteringsgrundlag.
  4. Valg af belysningstyper, armaturer m.v.
  5. Grundlag for energioptimering i forbindelse med renovering og drift.
  6. Grundlag for flerårige renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner.