Belysningsplan

Belysningsplan
Belysningsplan

Belysningsplan

Vejbelysningen i Svendborg Kommune skal have et løft.

Vejbelysningsplanen er senest opdateret den 22. januar 2018.

Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2.

Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest nedslidte anlæg.

En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 6000 ud af i alt 12.500 armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning.

Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg Vejbelysning A/S.

Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye belysningsanlæg på kommunale veje.

Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, er at:

  • Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets mørke timer.
  • Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større borgertilfredshed.
  • Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og udlede mindre CO2

Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene.

Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg Kommune.

/Flemming Madsen, formand for Udvalget for Miljø og Teknik