Velkommen til Social, Sundhed og Beskæftigelse

Velkommen til Social, Sundhed og Beskæftigelse

Direktørområde Social, Sundhed og Beskætigelse varetager primært opgaver på ældreområdet og de sociale områder for voksne (handicap, psykiatri og misbrug), sundheds- og forebyggelsesopgaver samt opgaver vedr. job/arbejdsmarked og Borgerservice

Det er den overordnede målsætning på det sociale område,

 • at servicen på ældreområdet skal dække behovet for boligmæssige, sociale og sundhedsmæssige ydelser til kommunens ældre borgere,
   
 • at indsatsen på sundheds- og forebyggelsesområdet ydes ud fra principperne om forebyggelse og selvhjælp samt tidlig og tilstrækkelig indsats,
   
 • at der på det sociale område, som helhed, til stadighed arbejdes hen mod decentralisering af ansvar og kompetence, hvilket indebærer,
   
 • at opgaverne løses tættere på og i samarbejde med borgerne,
   
 • at der til stadighed er fokus på hensigtsmæssig organisering samt kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen.

 


John Jensen

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse