Handleplan

Hvad er en handleplan og hvordan følges forløbet?

En handleplan er en skriftlig aftale mellem dig, Familieafdelingen og dit barn (hvis dit barn er fyldt 15 år).

Handleplanen beskriver:

  • hvilken støtteindsats der skal ydes
  • hvem der skal udføre indsatsen
  • hvad formålet er, og hvad der ønskes opnået med den forventede varighed
  • hvem der skal informeres og samarbejdes med under forløbet

Familieafdelingen  har pligt til at følge med i, hvordan det går med støtteindsatsen til dit barn eller til jer.

  • første gang efter 3 måneder
  • derefter hver 6 måned

 

Formålet med at følge forløbet er sammen med dig og dit barn er at vurdere, om det er den rigtige støtteindsats, der er startet og vurdere, hvornår formålet med støtten er nået.

Derfor skal den eller de, der laver støtteindsatsen lave beskrivelser af, hvordan det går. Der afholdes opfølgningsmøder, hvor du deltager sammen med dit barn.

Afhængig af dit barns alder, er det sammen med den eller de, der udfører støtten, at vi sammen vuderer, hvordan det går. Inden støtteforløbet afsluttes, har sagsbehandleren en samtale med dig og dit barn, og der laves aftale om, hvem der skal informeres om ophøret - det kan f.eks. være dit barns klasselærer, kontaktpædagog eller lignende.