Faglige tilgange og metoder

Vores faglige tilgange og metoder er afpasset behovet omkring det enkelte plejeforhold, men vi er særligt optaget af Theraplay som metode i det rådgivende og vejledende arbejde med de plejefamilier, som skal varetage opgaven med de sværest belastede børn og unge.

Theraplay:
Theraplay er en relationsbaseret intervention, der involverer barnet og dets vigtige omsorgspersoner. Metoden er en før-sproglig legeterapi, som baseres på fire essentielle kvaliteter i kontakten og relationen til barnet: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Elementer, som alle indgår i den normale forældreomsorg.

I udførelsen af Theraplay inspirerede øvelser skabes en interaktion, som giver barnet mulighed for at overvinde de følelsesmæssige vanskeligheder, som opstår ved omsorgssvigt og alvorlig relationsforstyrrelse. Gennem leg efterlignes den normale forældreadfærd, og der skabes nye erfaringer for måder at være sammen på. Da metoden som udgangspunkt er før-sproglig vil den med fordel kunne anvendes i det tidlige forebyggende arbejde.

Theraplay kan understøtte de områder i barnets hjerne, som tidligere af forskellige årsager, har været understimuleret. Målet med Theraplay er at styrke barnets tilknytningsevne, selvværd og tillid til omverdenen gennem det glædesfyldte engagement, der opstår mellem barnet og omsorgsperson.

Theraplay er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og er sidenhen blevet forfinet og nuanceret med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau.

Der arbejdes ud fra moderne tilknytningsteorier, således at der kan skabes en sund og hensigtsmæssig tilknytning mellem barnet og plejefamilien.

Familieteamets pædagogiske konsulenter har videreuddannelse om Theraplay terapeuter.

Yderligere oplysninger kan findes her