Vejledning, støtte og supervision

Når man er ansat som plejefamilie i Svendborg Kommune, har man mulighed for vejledning, støtte og supervision.

Vejledningen, støtten og supervisionen til plejefamilier ansat af Svendborg kommune er systematiseret og kategoriseret i forskellige indsatser:

  • En basisindsats, som alle plejefamilier modtager fra den fast tilknyttede familieplejekonsulent
  • En udvidet indsats, som nogle plejefamilier modtager i en periode
  • En særlig tilrettelagt indsats til vores faste akutplejefamilier

Det er plejeopgavens omfang og tyngde, herunder barnets problematikker, der afgør, hvilken indsats den enkelte plejefamilie modtager.

En udvidet indsats gives efter en visitation internt i Familieafdelingens Familieplejeteam, hvor formål, indhold og varigheden af den udvidede ydelse beskrives, og hvor der udarbejdes en behandlingsplan for indsatsen til plejefamilien.