Familieafdelingen

For fagpersoner

Er du bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du pligt til at kontakte Familieafdelingen.

Du kan finde yderligere information på handleguiden "Vores Fælles Børn". Dette er Svendborg Kommunes beskrivelse af, hvordan vi yder en tidlig, sammenhængende og målrettet indsats i forhold til børn, unge og familie, der har behov for særlig støtte.
 

Ønsker du, som fagperson, at lave en underretning, kan du bruge nedenstående skema.