Aflastning til dit barn

Aflastningsordninger

Hvis et handicappet eller kronisk sygt barn eller ung har brug for aflastning, vil sagsbehandleren sammen med familien finde den mulighed, som tilgodeser alle parter bedst muligt.

En mulighed kan være et økonomisk tilskud til aflastning i hjemmet.

En anden mulighed kan være en plejefamilie eller handicaphjem.

Nogle former for aflastning kræver, at sagsbehandleren undersøger barnets eller den unges situation for at give et bedre samlet overblik.
Sagsbehandleren kan fortælle mere om de krav, der skal til, for at der kan bevilges aflastning til dit barn.