Arv Ulbølle / Otto Mønster

Arv Ulbølle / Otto Mønster

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune indkalder hvert år ansøgninger om økonomisk støtte fra arv v/Otto Mønster i Ulbølle.

Af testamentet fremgår, at midlerne skal gå til sociale foranstaltninger for ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn (se testamentets § 5, bilag 1).

Procedure for frigivelse af midler kan ses i sin fulde ordlyd i bilag vedlagt nedenfor.

Proceduren beskriver kort refereret, at foreninger mv. en gang årligt kan ansøge om midler inden for rammerne af testamentet og relevant lovgivning i øvrigt. Social- og Sundhedsudvalget tager beslutning omkring evt. fordeling af midlerne mellem de forskellige ansøgere. Modtagere af arven skal i det efterfølgende kalenderår aflægge regnskab.

Ansøgning Der skal anvendes et særligt skema ved ansøgning om midler fra arven (vedlagt nedenfor)