Illustration - Det innovative energispareprojekt
Illustration - Det innovative energispareprojekt

Det Innovative Energispareprojekt

Siden juni 2012 har Svendborg Kommune arbejdet med et innovativt energispareprojekt som model for den fremadrettede aktivitet på energiområdet.

I det innovative energispareprojekt indgår der en innovativ tænketank, som er et ideskabende forum, hvor en bred kreds af interessenter kan byde ind med såvel afprøvede som uprøvede ideer og projekter, der kan fremme og kvalificere arbejdet med at udvikle innovative energispareprojekter og løsninger i Svendborg Kommune.

Energispareprojekt kommer til at løbe over seks år og omfatter ud over udarbejdelse af et optimeringskatalog med input fra den innovative tænketank også energimærkning af hele bygningsmassen samt investering i bygningsmassen.

Foreningen GO2Green fungerer som tæt samarbejdspartner i det innovative energispareprojektet.