Byrumsforløbet ligger i umiddelbar nærhed til en række af byens vigtige kulturinstitutioner: biograf, svømmehal, teater, kulturhus, rådhus, kirke og ungdomskulturhus.
Byrumsforløbet ligger i umiddelbar nærhed til en række af byens vigtige kulturinstitutioner: biograf, svømmehal, teater, kulturhus, rådhus, kirke og ungdomskulturhus.

Området

Byrumsprojektet omfatter Krøyers Have, en snip af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille Torv og en strækning af Møllergade samt en ny stiforbindelse mellem toppen af Møllergade og Toldbodvej, hvor trafikterminalen ligger. Herfra er der videre forbindelse til Jessens Mole via et nyanlagt stræde.

1. Krøyers Have er bymidtens eneste grønne åndehul. Haven har gode klimatiske forhold, er fredet anlæg med rest af voldgrav og vold.

2. Den kommende stiforbindelse anlægges til venstre for det historiske bindingsværksanlæg og munder ud ved foden af byskrænten, 13 meter under Møllergade.

3. Ramsherred er i dag et trafikrum, som danner akse til Torvet.

4. Torvet som trafikrum set fra syd mod Vor Frue Kirke.

5. Lille Torv set mod Møllergade.

6. Møllergade ’topper’ ved det lave forhus, som sammen med et baghus i to etager nedrives.