Toldbodvej danner barriere mellem Svendborg bymidte og havn
Toldbodvej danner barriere mellem Svendborg bymidte og havn

Baggrund

Svendborg bymidte og havn er nært forbundne og betinger hinandens udvikling, og for mange svendborgensere forstås byen og havnen som to sider af samme sag. Bymidten byder på et rigt byliv trods mangel på rekreative opholdsrum. Derimod udgør havnen og beliggenheden ved vandet et stort og ikke fuldt udnyttet potentiale. De to kvarterer er ikke velforbundet, og det er vanskeligt at aflæse sammenhængen, der fysisk begrænses af barrierer som en markant topografi og en gennemskærende Toldbodvej.

Med baggrund i et politisk ønske om, at Svendborg rent faktisk igen bliver "en by ved vand", og at kvaliteten af byens rum opgraderes fra overvejende trafikrum til aktive, rekreative rum, er der med støtte fra Realdania udført en analyse og fastlagt en strategi for området mellem bymidte og havn.

Bykvalitet

Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi, og kvaliteten af bymiljøet er et afgørende parameter i den regionale udvikling i forhold til bosætning, erhvervsmæssig udvikling, herunder turisme og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Byrumsprojektet skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter og forventes at understøtte bylivet og dermed også handelslivet i den nordlige del af Møllergade og samtidig skabe synergi i forhold til udviklingen af det bynære havneområde.

Forprojekt

Analysen ”Byens rum og byens liv” fra 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i.

Gehl Architects anbefaler tre hovedtemaer for udvikling af byens rum:

  • Byens herlighedsværdier udnyttes ved en stærk forbindelse mellem by og vand og ved at styrke byens topografi og historiske identitet.
  • Byen styrkes rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke deres individuelle karakter og sammenhæng.
  • Byen styrkes som gå- og cykelby ved et netværk, der også forbinder byens vigtigste destinationer.

Materialet har dannet grundlag for ”Strategiplan for overgangszonen mellem bymidte og havn”. I strategiplanen gives bud på, hvordan overgangszonen kan gøres til et "forbindelsesrum," som kan binde bymidte og havn bedre sammen ved at omdanne området fra "ingenmandsland" til et attraktivt bykvarter med veldefinerede forbindelser og aktivitetsspots.