Den Grønne Tråd
Den Grønne Tråd

Anlægsarbejdet på den Den Grønne Tråd i 2014

Gennem hele 2014 har det været muligt at følge med i anlægsarbejdet m.m. på Torvet og Lille Torv.

8. december 2014

24. november 2014
10. november 2014
3. november 2014

27. oktober 2014

20. oktober 2014

13. oktober 2014

6. oktober 2014

26. august 2014

4. juli 2014
17. juni 2014
11. juni 2014
2. juni 2014
26. maj 2014
22. maj 2014
12. maj 2014
5. maj 2014
28. april 2014
14. april 2014
7. april 2014
31. marts 2014
26. marts 2014
17. marts 2014
11. marts 2014
3. marts 2014
3. februar 2014
10. februar 2014
14. februar 2014

8. december 2014

Officiel indvielse af Torvet:
Den officielle indvielse af Torvet er som bekendt nu på fredag kl. 15.00 – 16.00.
Programmet for selv indvielsen og de efterfølgende aktiviteter er lavet i samarbejde med Shopping Svendborg.

Parkering:
Efter indvielsen må der ret beset parkeres på Torvet. 
Vær dog opmærksom på, at Torvehandlerne er tilbage på Torvet allerede lørdag morgen, hvor de bruger hele Torvet.

Der kan herefter parkeres på Torvet efter de gældende regler, og indtil arbejdet med Ramsherred går i gang.
Dette arbejde forventes at starte i marts måned 2015.

Når arbejdet på Ramsherred starter vil  det ikke være muligt, at benytte p-pladserne på Torvet, mens arbejdet står på.
Vær opmærksom på, at når renoveringen af Ramsherred foregår, vil det stadigt være muligt for beboere og vareleverancer, at køre ind over Ramsherred.
Der vil også være sikret adgang for torvehandlerne hen over Ramsherred i hele perioden.

Torvehandlerne:
Torvehandlerne er tilbage fra lørdag den 13. december.
Det betyder at Centrumpladsen igen er åben for trafik om lørdagen. 
Torvehandlerne er også på Torvet, når der renoveres på Ramsherred.

Springvand:
Der kommer desværre først vand i springvandet omkring 1. maj.
Dette sker for at undgå evt. frostskader på anlægget.

Resterende arbejde på Torvet:
Der er endnu ikke opsat skraldepande, men det forventes at være klar på torsdag.
Markering til p-arealer er gjort klart, og udføres senest torsdag.

Mandagsmails december og januar måneder:
Nu da Torvet er på plads med trin ét, holder vi en pause i udsendelse af mandagsmails.


24. november 2014

Belægning
Belægningen omkring springvandet er ved at blive lagt færdig. Der arbejdes fortsat med at fuge og vibrere den øvrige belægning.
Da der stadig arbejdes på at fuge belægningen færdig, vil der ligge strandsand oven på fliserne. 
Strandsandet kan gøre, at de opleves glatte, men det forsvinder, når fugningen er overstået og det sidste sand er fejet væk.

​Fliser
Der har været henvendelser omkring valget af fliser.
Vi har derfor undersøgt dette og tegnestuen der vandt konkurrencen for Torvet, fortæller de tidligere har anvendt fliserne med god erfaring.
Tegnestuen har også anvendt flisen i et andet projekt, monumentområdet Jelling. 
Som turistattraktion har monumentområdet Jelling høje besøgstal, derfor er flisen allerede godt testet i denne sammenhæng og uden reklamationer.

”Leverandøren af fliserne fortæller at, flisen er leveret til forskellige miljøer og har kun en enkelt reklamation på flisen pga. glathed, og dette skete i forbindelse med at fliserne var blevet sæbebehandlet.
Alle overflader skal driftes og holdes fri for aflejringer i form af sand, nedfaldne blade og andet ”byaffald”.
Det kan derfor anbefales at der køres med fejemaskine jævnligt efter behov.”

Torvehandlen
Når den individuelle placering af torvehandlerne på Torvet falder helt på plads, vil placeringen blive lagt ud på svendborg.dk.

Rob Roy
Der arbejdes stadig på at planlægge de nærmere detaljer omkring nedrivningen, som forventes at gå i gang pr. 1. marts.

Juletræ
Juletræet tændes fredag den 28. november kl. 18.00. 
Shopping Svendborg står for arrangementet ifm. at juletræet tændes.

Indvielse af Torvet
Torvet indvies officielt fredag den 12. december kl. 15.00.

10. novmeber 2014

Springvandet
Bronzekarret er på plads, og skulpturen leveres onsdag.

Belægning
Belægningen omkring springvandet lægges inden for den nærmeste fremtid.
Der arbejdes fortsat i at gøre den øvrige belægning færdig.

Beplantning
Træerne til Lille Torv og Store Torv plantes i dag mandag.

Skraldespande
Der vil blive opsat 4-6 skraldespande inden indvielsen den 12. december. Der er lidt usikkerhed omkring leveringen af de rigtige skraldespande når at ankomme til indvielsen.
Hvis de ikke kommer til tiden, vil der blive opsat nogle midlertidige skraldespande.

Bænke
Når hele byrumsprojektet er færdigt, vil der blive sat bænke op.

Postkasser
I forbindelse med den sidste etape (etape 2) vil der blive sat postkasser op på Ramsherred.

3. november 2014

Belægning
Der arbejdes stadig på at gøre belægningen færdig.

Springvandet
Onsdag den 5. november forventer vi, at karret til springvandet kommer.
Derefter kan arbejdet med at montere teknik og afslutte belægningen til springvandet gøres færdigt.

Beplantning
Senest den 15. november skulle træerne gerne være plantet.

Juletræ
Juletræet forventes nu opsat cirka halvanden uge tidligere end normalt, men juletræstændingen sker stadig som sædvanligt den sidste søndag i november.
Det vil som nævnt blive placeret på Store Torv i hjørnet ved kirken og Torvecaféen.

Skraldespande
Inden indvielsen vil der blive opsat 4-6 skraldespande, som passer til det øvrige interiør.

Bænke
Der vil først blive sat bænke op, når hele byrumsprojektet er færdigt.

Postkasser
Postkasserne forventes opsat på Ramsherred, når det øvrige inventar også sættes op, det vil sige i forbindelse med etape 2.

27. oktober 2014

Belægning:
På Lille Torv sættes der gadelys op i løbet af denne uge. Det betyder, at der vil være fire steder, hvor belægningen bliver taget op igen.
De øvrige steder (herunder også Store Torv) fortsætter arbejder med at gøre belægningen færdig.

Springvandet:
Onsdag den 5. november forventer vi, at karret til springvandet kommer. 
Derefter kan arbejdet med at montere teknik og afslutte belægningen til springvandet gøres færdigt.

Beplantning:
Senest den 15. november skulle træerne gerne være plantet.

Juletræ:
Juletræet forventes opsat på samme vis som normalt den 25. november. 
Det vil som nævnt blive placeret på Store Torv i hjørnet ved kirken og Torvecaféen

Skraldespande:
Inden indvielsen vil der blive opsat 4-6 skraldespande, som passer til det øvrige interiør.

Torvehandel:
Torvehandlen forventes tilbage på Torvet medio december. Der afholdes møde med repræsentanter for torvehandlerne i næste uge omkring de praktiske tiltag.

20. oktober 2014

Belægning:
På Lille Torv sættes der gadelys op i løbet af denne og næste uge. 
Det betyder, at der vil være fire steder, hvor mindre dele belægningen tages op igen. 
De øvrige steder (herunder også Store Torv) fortsætter arbejder med at gøre belægningen færdig.

Springvandet:
Onsdag den 5. november forventer vi, at karret til springvandet kommer.
Derefter kan arbejdet med at montere teknik og afslutte belægningen til springvandet gøres færdigt.

Beplantning:
Senest den 15. november skulle træerne gerne være plantet.

Juletræ:
Juletræet forventes opsat på samme vis som normalt den 25. november. 
Træet skal placeres på Store Torv ved kirken og Torvecaféen

13. oktober 2014

Torvehandel:
Torvehandlen flytter tilbage til Torvet senest lørdag den 13. december.

Belægning:
Der arbejdes i øjeblikket på at gøre belægningen færdig.

Åbningsaktiviteter:
I forbindelse med åbningen af Torvet vil der blive en række aktiviteter og events af forskellig art.

6. oktober 2014

Åbning af Torvet

Officiel  åbning af Torvet er sat til fredag den 12. december.

Belægning
Belægningsarbejdet fortsætter og forventes færdigt i starten af november. Der vil dog mangle den sidste belægning omkring springvandet, som stadig mangler de sidste tekniske indretninger.

Beplantning
Det præcise tidspunkt for plantning af træerne er ved at være aftalt. Og det forventes udført inden den 15. november, det vil sige efter løvfald.

Juletræ
Traditionen tro skal der være et stort juletræ på Torvet.
Det sker selvfølgelig også i år og, hvis alt går vel sættes juletræet op den 25. november.

Juletræet får en ny placering på Store Torv i hjørnet ved kirken og Torvecaféen. Kablerne til belysningen på juletræet er skjult under belægningen.

Ramsherred og Møllergade
Planlægningen af Ramsherred og den nye trappe fra Møllergade er i gang. Ramsherred forventes udført i foråret 2015, mens trappen og Møllergade forventes udført i efteråret 2015.

26. august 2014

Lille Torv
Belægningen er stort set færdig, men der ligger stadig løst fugesand, da der stadig fuges efter for at få fugerne fyldt helt op. Denne proces sker løbende over de næste par måneder og kan vare efteråret ud.

Opsætning af belysning bliver koordineret med den øvrige belysning på Store Torv.

Store Torv
Belægningsarbejdet er i gang og fortsætter ind i efteråret.

Fundamentet og teknikrummet til springvandet er støbt, og der er gjort klar til vand-, afløbs- og elrør.

Belægningen er endnu ikke færdig. Den mangler den sidste vibrering, så højdeforskellene bliver udlignet og belægningen bliver jævn.

Der har været en del snak omkring stålkanterne på Lille Torv og Store Torv.

Niveauforskellen er bevidst lavet, så der er ca. to centimeters opspring. Det sker for at sikre, at

  • regnvandet ikke løber ud over gangbelægningen
  • smeltevandet fra sne og slud ikke løber over gangbelægningen og fryser til is
  • markere overgangen til brosten, så synshandicappede kan orientere sig

4. juli 2014

Lille Torv
Belægningen er færdig, men der mangler belysning, som først kommer op efter skolernes sommerferie. 
Der vil stadig ligge løst fugesand på belægningen, da der stadig fuges efter for at få fugerne fyldt helt op.

Store Torv
Regnvandsbassinet er etableret, og de sidste kloakudskiftninger er ved at blive udført.

Arbejdet med belægningen fortsætter hen over sommeren.

Byrådet har besluttet, at der skal være i alt 26 parkeringspladser på Torvet.

17. juni 2014

​Lille Torv
Noget af arealet holdes stadig fri for belægning for at sikre strømforsyningen til bygningerne omkring Torvet.

Store Torv
Regnvandsbassinet er monteret, så ledningsarbejdet kan gå i gang i uge 25. Arbejdet med regnvandsbassinet forventes stadig at være færdigt i uge 27.

Der arbejdes fortsat på at gøre klar til teknikrør til det fremtidige springvand.

Belægningsarbejdet er forsinket en lille smule og starter derfor først i uge 25. Der vil i første omgang blive tale om, at der lægges fliser i gangzonen. Der vil som sagt under arbejdet hele tiden være gående adgang til butikkerne.

11. juni 2014

Lille Torv
For at sikre strømforsyningen til bygningerne omkring Torvet holdes noget af arealet stadig fri for belægning.

Store Torv
Arbejdet med at gøre klart til regnvandsbassinet fortsætter, så det kan stå færdigt i uge 27.
Der arbejdes også på at gøre klar til teknikrør til det fremtidige springvand.

Belægningsarbejdet starter i denne uge.
Der vil i første omgang blive tale om, at der lægges fliser i gangzonen. Der vil under arbejdet hele tiden være gående adgang til butikkerne.

2. juni 2014

​Lille Torv
Der er sat en affaldsspand op bagved scenen.

For at sikre strømforsyningen til bygningerne omkring Torvet holdes noget af arealet stadig fri for belægning.

HedeDanmark er gået i gang med at samle affald og fjerne ukrudt.

Store Torv
Arbejdet med at gøre klart til regnvandsbassinet fortsætter, så det kan stå færdigt i uge 27.

Belægningsarbejdet starter i denne uge.
Der vil under arbejdet hele tiden være adgang til butikkerne.
I gangzonen lægges der en kombination af granit og beton, i midten af Torvet lægges de gamle brosten efter samme princip som på Lille Torv.

Lokalplan for området
Byrådet vedtog den 27. maj lokalplanen for området. 
Det betyder, at det planlagte projekt genoptages, og at tidsplanen ser ud til at kunne overholdes.

26. maj 2014

Lille Torv
Vi har nu talt med entreprenørerne omkring placering af placering af betonklodser. Og det er aftalt, at klodserne foran Neye desværre er nødt til at blive stående i sit nuværende udseende og sin nuværende placering. 
Dette sker for at sikre, at der ikke kommer tung trafik ind på belægningen, mens vores entreprenør har ansvaret for den.

Enkelte steder på Lille Torv vil det fortsat være nødvendigt, at holde arealet fri for belægning. Det skyldes, at der både er brug for gamle og nye kabler for at sikre strømforsyningen til bygningerne omkring Torvet. Dette arbejde kan kun foregå i etaper, og straks det er overstået, vil der komme belægning på.

I løbet af denne uge vil der blive opsat en midlertidig blå affaldsspand. De permanente spande kommer op sidst på året.

Vi flytter de rød/hvide markeringskilte.

Rengøring
Vi beder HedeDanmark om at genoptage rengøring af Lille Torv som beskrevet i kommunens kontrakt med HedeDanmark.

På Scenen bliver der renset op mellem fliserne.

Anlæg
Det forberedende arbejde til regnvandsbassinet bliver afsluttet i uge 24, så bassinet kan blive monteret fra uge 25 og cirka to uger frem.

Den overordnede tidsplan overholdes stadig. Det betyder, at Lille Torv forventes klar i november måned og Store Torv forventes klar i december måned.

Parkering
Folderen med oversigt over parkeringspladserne i Svendborg midtby er tilgængelig via www.svendborg.dk/parkering

22. maj 2014

Anlæg
Arbejdet med Lille Torv består primært af finish af brolægning.

Der opsættes i dag mandag blomster omkring de steder, hvor der senere skal plantes træer.

Vedrørende manglende belægning ved NEYE vurderes det i dag sammen med entreprenørerne om arbejdet er så fremskredet, at belægning kan færdiggøres eller om der også her skal opsættes blomster.

Betonklodserne bliver stående indtil videre. Klodserne males i en passende farve, så de synsmæssigt generer mindst muligt.

Der er flere, der har spurgt til hvornår Lille Torv er helt klar og færdiggjort.

I henhold til kontrakten med entreprenøren, er der planlagt aflevering når de samlede arbejder for Lille Torv er endeligt udført, hvilket forventes at være til november. Der er dog indgået en aftale med entreprenøren om, at Lille Torv kan afleveres til gående færdsel i takt med, at belægningen er blevet færdiggjort. Og som det er nu er Lille Torv åben for gående færdsel.

Store Torv
Anlægsarbejdet med regnvandsbassinet fortsætter.

Der udføres mindre ledningsarbejder for fremtidig placering af eks. el, vand og netforbindelser.

12. maj 2014

Anlæg
Der forsættes med kabelarbejde langs den sydlige facade. 
Udgravning til regnvandsbassinet går i gang.

Arkæologi
De arkæologiske udgravninger er afsluttet.

Parkering
Opretning af kantsten og striber på Klosterplads er nu færdig – hvilket betyder at de er etableret yderligere p-pladser i bymidten.

Der er sket opstribning på Jessens Mole for at tydeliggøre synliggøre P-pladserne.

Skilte og striber på Frederiksgade er færdiggjort.

Lille Torv
Der etableres inden længe midlertidige blomsterkasser eller andet ”forskønnende” på de steder, hvor der til efteråret plantes træer.

Lignende tiltag sker foran NEYE, hvor der i fliserne er lagt tekniske installationer.

5. maj 2014

Anlæg
Lille Torv mangler den sidste finish og endelig færdiggørelse af belægninger. Det vil ske hurtigst muligt. 
Belysning forventes etableret i slutningen af maj, og nye træer plantes sidst på året.
Vi arbejder på, at der etableres blomsterkasser omkrig de steder der skal stå ”åbne” til senere brug.

Arbejdet med belægning og nedlægning af kabler fortsættes langs facaderne ved ”Det grønne hjørne”, Torvestræde og hen forbi ”Apoteket”.

Arkæologi
De arkæologiske udgravninger forventes afsluttet den 9. maj.

Parkering
Arbejdet i forbindelse med etablering af yderligere parkeringspladser på Klosterplads forventes afsluttet allerede i løbet af næste uge.

28. april 2014

​Anlæg
Lille Torv mangler fortsat den sidste færdiggørelse af flisebelægninger, som forventes udført i næste uge, men arealer er taget i brug. Belysning forventes etableret i slutningen af maj.

På Store Torv er teknikrummet støbt og regnvandsmagasinet for springvandet etableret.

I denne uge udføres belægninger langs facaderne ved ”Det grønne hjørne”, Torvestræde og hen forbi ”Apoteket”. 
Sideløbende hermed udføres diverse kabelarbejder.

Tidsplanen følges indtil videre.

Arkæologi
Arkæologerne fortsætter med udgravningen i området for det nye forsinkelsesbassin. 
Undersøgelser forventes afsluttet uge 19.

Parkering
Arbejder i forbindelse med etablering af yderligere parkeringspladser på Klosterplads er opstartet.

På Store Torv er der ikke længere adgang til tidligere Apotek.

14. april 2014

​Anlæg
På Lille Torv mangler den sidste færdiggørelse af flisebelægninger, men arealer kan tages i brug onsdag den 16. april.

Belysningen forventes etableret i slutningen af maj.
Plantning af træer forventes at ske til efteråret.

Arkæologi
Arkæologerne fortsætter med udgravningen i området for det nye forsinkelsesbassin. Undersøgelserne forventes afsluttet i uge 19.

Torvehandel onsdag den 16. april 
Vær opmærksom på, at der også er torvehandel førstkommende onsdag den 16. april. Centrumpladsen lukkes derfor for gennemkørende trafik – på samme måde som på lørdage - i det tidsrum torvehandlen er i gang.

Placering af torvestader
Der har som bekendt været drøftelser mellem Shopping Svendborg, Erhvervsforum Svendborg, torvehandlerne og Svendborg Kommune omkring placering af torvehandlen i den periode, hvor arbejdet på Torvet sker.

Der er nu enighed mellem parterne om, at torvehandlen bliver på Centrumpladsen indtil Torvet igen er klar. 
Flytning af torvestaderne tilbage til Torvet forventes at ske i december.

Herudover er der aftalt lejlighedsvise alternative placeringer af torvehandlen i forbindelse med større arrangementer hen over året, hvor Centrumpladsen inddrages.

OBS: På grund af påsken kommer der ikke nogen opdatering den 21. april.

7. april 2014

​Anlæg
På Lille Torv fortsættes arbejdet med at lægge fliser og brosten, og på nuværende tidspunkt ser tidsplanen ud til at blive overholdt. 
På Store Torv fortsættes lednings- og kloakarbejdet.

Arkæologi
Arkæologerne fortsætter med udgravningerne i det område, hvor der bliver etableret forsinkelsesbassin.

Parkering
I forbindelse etableringen yderligere parkeringspladser på Klosterplads, sker der en mindre ændring i tidsplanen.
Det har vist sig, at der skal flyttes en kabelbrønd før arbejdet med skaffe yderligere parkeringspladser kan udføres. Det er derfor besluttet, at arbejdet først sættes i gang efter påske for at give færrest mulige gener i forbindelse med påskehandlen for både kørende og gående kunder.

31. marts 2014

Anlæg
På Lille Torv fortsættes arbejdet med at lægge brosten og fliser. På Store Torv fortsættes lednings- og kloakarbejdet.

Parkering
Trappen fra parkeringspladsen på Jessens Mole til den nye trafikterminal startes i uge 14.

Oprettelse af kantsten på Kloster Plads går i gang 1. april.

26. marts 2014

Arkæologi
Arkæologerne fortsætter med udgravningerne i det område, hvor der skal være et forsinkelsesbassin.

Anlæg
På Lille Torv fortsættes arbejdet med at lægge brosten og fliser. På Store Torv udføres der lednings- og kloakarbejde. 
Arbejdet med Lille Torv forventes at være færdigt så det står klar primo juni.

Parkering
Midlertidig cykelparkering sættes op på Ramsherred.

Arrangementer
Svendborg Kommunes Økonomiudvalg har ekstraordinært bevilliget 75.000 kroner til aktiviteter og arrangementer på og omkring Torvet / bymidten.

Shopping Svendborg er i samarbejde med kommunen i fuld gang med planlægningen af en bred vifte af aktiviteter, der bliver afviklet henover de næste måneder.

Nærmere information om aktiviteterne bliver annonceret løbende i både radio, trykte medier, hjemmesider osv.

17. marts 2014

Parkering
Afstribning af parkeringsbåse og tilretning af kantstenene på Klosterplads sker fra den 24. marts til den 16. april.

Cykelparkeringen er fjernet, og der arbejdes på at finde en ny placering.

Anlægsarbejde
På Lille Torv fortsættes arbejdet med belægningen. Kloak- og jordarbejdet på Store Torv fortsættes.

Arkæologi
Der arbejdes fortsat på de arkæologiske udgravninger i det område der bliver forsinkelsesbassin.

11. marts 2014

Parkering
Mandag i uge 11 åbnes der for 2 timers gratis parkering på Jessens Mole og Frederiksgade. De efterfølgende timer koster 8 kr. i timen.

Se oversigt over P-pladser i Svendborg i folderen, som ligger til højre. Folderen kan downloades og printes.

Anlægsarbejde
På Lille Torv forsættes arbejdet med brosten.

Kloakering
Kloakarbejdet fortsætter i området over mod kirken.

Arkæologi
Udgravningerne starter op på området, hvor der skal være et forsinkelsesbassin.

3. marts 2014

Arkæologi
Udgravningerne ved springvandet fortsætter i uge 10, men Øhavsmuseet forventer at blive færdige i denne uge. Når de er færdige ved springvandet, fortsætter de arbejdet midt på Torvet, hvor der skal være et regnvandsbassin.

Anlægsarbejder
Der fortsættes med belægningen på Lille Torv, og der gøres også plads til, at der kan plantes træer. Jordarbejderne ved kirken fortsætter.

Parkering
Byrådet har valgt at indføre to timers gratis parkering på parkeringspladserne på Frederiksgade og Jessens Mole i ombygningsperioden for Torvet.

Lokalplan
Lokalplanen for ”Den Grønne Tråd” er nu i offentlig høring.
Der afholdes borgermøde den 10. marts i Borgerforeningen.

3. februar 2014

Anlægsarbejdet
I uge 6 vil kloakarbejdet på Lille Torv fortsætte – konkret vil det sige, at jorden udskiftes for at skabe en mere stabil bund. På trods af, at der skal laves en ny lokalplan, forventes det, at Lille Torv kan stå færdigt i maj måned, så det kan bruges til forårsaktiviteter på pladsen.

Derudover vil der i uge 6 også blive sat spuns på Store Torv, dvs. der sættes jernplader i jorden for at holde på den, inden der etableres et regnvandsbassin. Arbejdet med spunsen kan larme en del og få jorden til at ryste.

Arkæologi
De arkæologiske udgravninger og undersøgelser starter mandag morgen. Det er museumsinspektør Per Thomsen, der står for dette arbejde.

10. februar 2014

​Anlægsarbejde:
Kloakeringsarbejdet på Lille Torv fortsætter i uge 7. 
Når dette er færdigt, starter kloakeringsarbejdet på Store Torv. Starttidspunkt for Store Torv afhænger af, hvordan de arkæologiske udgravninger skrider frem.

Arkæologi
De arkæologiske udgravninger fortsætter i det store, hvide telt, der er sat op.

Parkering
Der er nu sat 10-12 skilte op på de større indfaldsveje til byen. Skiltene viser hen til de offentlige parkeringspladser, som kan bruges i stedet for de parkeringspladser, der var på Torvet.

Lokalplan
Arbejdet med at udarbejde en lokalplan for ”Den Grønne Tråd” er nu igangsat. Det kloakarbejde, der sker på Torvet, er ikke betinget af en ny lokalplan.

Vær opmærksom på følgende planlagte datoer:
26. februar til den 23. april - lokalplanen kommer i offentlig høring. 
10. marts 2014, kl. 19.00 - borgermøde, Guldsalen i Borgerforeningen. 
27. maj 2014 - forventet vedtagelse af lokalplan på byrådsmøde.

14. februar 2014

Anlægsarbejder
I uge 8 bliver jordarbejdet på Lille Torv gjort færdigt. Der bliver også sat en stålkant, som skiller fliser og brosten fra hinanden.

Derudover bliver der fjernet brosten og lavet jordarbejder oppe mod kirken.

I uge 9 vil der blive begyndt at blive lagt brosten på Lille Torv. Derudover vil jordarbejdet oppe mod kirken fortsætte.

Arkæologi
Arkæologerne fortsætter arbejdet ved springvandet i uge 8 og 9.

Parkering
Skiltene til indfaldsvejene er sat op. De yderste ved motorvejen er sat op som permanente skilte, mens skiltene inde i byen er sat om som midlertidige (og derfor også gule) skilte.

Der er sat ekstra cykelstativer op ved cykelparkeringen ved Torvestrædet. Det har ikke været hensigtsmæssigt at stille stativer op på Ramsherred.