Vesterlunden - Nordenvinden søger pædagog til barselsvikariat

Er du en faglig velfunderet pædagog, der er helt vild med natur, kulturel diversitet og har svært ved at styre dit indre barn?
 
Vesterlunden - Nordenvinden søger en pædagog, 37 timer pr. uge, til et barselsvikariat pr. 22.februar. Stillingen er i vuggestuen, men man skal kunne se sig selv arbejde med børn i alderen 0-6 år.
 
Dagtilbud i Svendborg arbejder efter en fælles Vision, Mission og pædagogisk grundlag og Faglighedsblomsten. Se www.dagtilbudisvendborg.dk , hvor du også finder Nordenvindens pædagogiske læreplan.
Dagtilbuddet Vesterlunden består af 6 børnehuse med mellem 3 og 5 børnegrupper og har ca. 90 medarbejdere, børnehusene er beliggende i Svendborgs vestre og nordre bydel.
Nordenvinden er beliggende i nordre bydel og har ca. 12 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. Huset er beliggende tæt på skov.
 
Vi søger en pædagog, der kan se sig selv i følgende
 • Formår at tage lederskab på læringsmiljøet for børnegruppen, samtidig med at se hvert enkelt barns behov
 • Har høj grad af empati
 • Kan beskrive og begrunde pædagogisk praksis både mundtligt og skriftligt – med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Kan skabe gode udviklingsbetingelser for børn med særlige behov
 • Er god til at være i faglige dialoger med kolleger, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udviser glæde og stort nærvær
 • Er anerkendende
 • Har en humoristisk tilgang til hverdagens små finurligheder
 • Kan se muligheder når udfordringerne er størst
 • Er refleksiv i forhold til udvikling af egen og andres praksis
 • Vil være fysisk aktiv sammen med børnene, da vi er en del af Aktive børn i dagtilbud
 • Kan lide at lege
Vi tilbyder følgende:
 • En nærværende ledelse
 • Dygtige og søde kolleger
 • En spændende og udfordrende hverdag
 • En mangfoldig børne – og forældregruppe
 • Adgang til massagestol
 • Stor indflydelse på eget arbejde
 
Arbejdstiden er indenfor tidsrummet 6.30-16.30. Herudover skal du kunne deltage i aftenmøder i huset samt øvrige fælles møder.
Stillingen skal søges elektronisk senest d. 17.januar 2021, og BEMÆRK samtaler holdes onsdag den 20.januar 2021 over middag.
 
For nærmere information om stillingerne kontakt pædagogisk teamleder Kirsten Pilegaard Madsen 2452 2376
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL
 
Løn- og personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, som bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Kontor i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.