Topambitiøs specialafdeling søger bh.klasseleder til 37t. barselsvikariat

Topambitiøs specialafdeling søger bh.klasseleder til 37t. barselsvikariat

Har du selvkontrol?
Kan du udsætte egne behov, regulere dine impulser og afstemme din adfærd med omgivelserne, så har vi jobbet, hvor ovenstående kompetencer spiller en afgørende rolle for at skabe resultater!

Centerafdelingens bh.klasseleder går på barsel og vi søger derfor en barselsvikar pr.15.11.19

Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud under folkeskoleloven for 90 elever fra 0. - 10.kl. Vi er placeret i Svendborg Kommune, men modtager elever fra hele det syd- og midtfynske område.

Centerafdelingens målgrupper er normaltbegavede elever med gennemgribende eller omfattende udviklingsforstyrrelser og elever med følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det er derfor centralt, at du kan se dig selv som en del af en miljøterapeutisk struktureret skoleramme, hvor arbejdet med eleverne er funderet i samarbejdsbaseret problemløsning og low arousal i konflikthåndteringen.

Centerafdelingen er en del af Tåsingeskolen – skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger. Vi arbejder målrettet og dedikeret i en inklusionsrettet praksis, hvor eleverne udvikler mestringskompetencer med henblik på størst mulig deltagelse i læringsfællesskaber og muligheden for at blive chef i eget liv!

Centerafdelingen deltager ligesom Tåsingeskolen sammen med kommunens andre skoler og dagtilbud i A.P. Møller Fondens Program for læringsledelse, der handler om målstyret skole- og kompetenceudvikling tæt på praksis og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Du kan læse mere om programmet her:www.laeringsledelse.dk

Centerafdelingen er en faseopdelt skole, hvor eleverne er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Personalet(45) består af pædagoger og lærere, der arbejder tæt sammen i teams, som værdsætter og anerkender nødvendigheden af flere fagligheder og kompetencers samspil i en resultatorienteret opgaveløsning.

Herudover trækker Centerafdelingen på særlige kompetencer som fysio- og ergoterapeut, talepædagoger og psykologer.

Vi forventer:
  • At du er uddannet pædagog og har erfaring med arbejdet i en børnehaveklasse.
  • At du er fagligt kompetent til at varetage undervisningen i dansk og matematik og har kompetencer indenfor idræt og bevægelse.
  • At du er fagligt dygtig og ambitiøs på egne og dine elevers vegne
  • At du har erfaring med specialpædagogisk arbejde og centerafdelingens målgrupper
  • At du kan skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed for såvel det enkelte barn som børnegrupper
  • At du har solide kommunikative kompetencer – såvel mundtligt som skriftligt
  • At du er ansvarlig og kan agere roligt, hensigtsmæssigt og skærmende overfor elever i konflikt
  • At du kan skabe og vedligeholde betydende relationer til vores elever og deres forældre
  • At du er dygtig til at udarbejde individuelle elev- og handleplaner
  • At du er loyal overfor dine kollegaer og skolens ledelse.
 
Er du nysgerrig og har lyst til at vide mere, så kig forbi www.tåsingeskolen.dk  og/eller kom til Informationsmøde for interesserede ansøgere: tirsdag den 22.10 kl.16.00-17.00, hvor du vil få mulighed for at møde Centerafdelingens ledelse, tillidsrepræsentanter, høre mere om stedet og stille spørgsmål.
Vær opmærksom på at informationsmødet er placeret i indskolingen/Gl. Centerafdeling – indgang på højre side af almenskolens hovedbygning.
 
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 30.oktober fra kl.17.00.
Yderligere oplysninger om stillingerne: Afdelingsleder indskolingen Laila Dahl 2137 3530 eller Daglig leder Laila Fiil 6223 4728.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
HR-afdelingen indhenter straffeattest/børneattest på den ansøger der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge i Svendborg Kommune.