Tør, kan og vil du udfordres fagligt - så grib chancen!

Tør, kan og vil du udfordres fagligt - så grib chancen!

Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, søger en 32 timers social- og sundhedsassistent med tiltrædelse 1. april 2019.

Arbejdstiden er i dagtimerne.

Behandlingscenter Svendborg er et ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere fra 25 år og opefter. Afdelingen er en del af Socialafdelingens dagtilbud i Svendborg Kommune, og p.t. har vi 176 i behandling.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat, og behandlingen er bygget op omkring en systemisk og kognitiv tænkning.

Arbejdsområde
-  Administration af medicin og deltagelse i udlevering af dette.
-  Medicinpakning.
-  Iværksættelse og opfølgning på medicinsk behandling.
-  Sundhedsoplysninger til klienterne.
-  Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Du har nogle års erfaring inden for dit fagområde og kan arbejde selvstændigt.
-  Du har en god indlevelsesevne og positiv livsstil.
-  Du er opmærksom på alliancens betydning.
-  Du er psykisk robust og kan håndtere udadrettet adfærd.
-  Du er initiativrig, udadvendt og meget tydelig i ord og handlinger.
-  Du har overblik, kan prioritere og tage et medansvar.
-  Du har en humoristisk tilgang, også i vanskelige situationer.
-  Du har kørekort, men ikke nødvendigvis bil.

Vi tilbyder
-  Et ansvarsfuldt og spændende job med mange daglige udfordringer.
-  En engageret og kvalificeret tværfaglig personalegruppe.
-  En udviklingsorienteret arbejdsplads.
-  Introduktion og supervision.

Hvis du har spørgsmål:
Yderligere oplysninger kan fås på www.behandlingscentersvendborg.dk eller ved henvendelse til sundhedspersonalet v. Mona Hansen på tlf. 62 23 49 90. Der kan ligeledes indhentes jobprofil, såfremt dette ønskes.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.