Talehørekonsulent til PPR

Talehørekonsulent til PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Svendborg søger en talehørekonsulent til en nyoprettet fast stilling, da der er indgået et samarbejde med Byhaveskolen, som er kommunens folkeskole for børn med særlige behov. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. september 2019.
PPR er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år, og er organiseret i Skoleafdelingen - Børn, Unge, Kultur og Fritidsforvaltningen. PPR består af i alt 45 medarbejdere, herunder et lederteam, administration, talehørekonsulenter, psykologer, konsulenter, ergo- og fysioterapeuter.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
 • Varetagelse af faglige opgaver i både det almene og i specialområdet
 • Tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen vægtes meget højt
 • Forebyggende og konsultativt arbejde i et samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Undersøge henviste børn med henblik på etablering af den nødvendige logopædiske intervention i form af rådgivning, vejledning og/eller undervisning
 • Talehørepædagogisk undervisning både individuelt og i grupper med inddragelse af nære omsorgspersoner og relevante fagpersoner i konteksten
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med fokus på kvalitet og et højt fagligt niveau
 • En bred vifte af arbejdsopgaver i en travl og indholdsrig arbejdsdag med mulighed for påvirkning af egen arbejdssituation
 • En faggruppe med engagerede kolleger, som er optaget af at videndele, kontinuerligt videreudvikle fagligheden samt at hjælpe hinanden
 • En afdeling der stiller skarpt på at arbejde tværfagligt
 • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for sparring
Vi forventer:
 • At du er uddannet audiologopæd, logopæd eller har anden relevant uddannelse
 • At du brænder for det talehørepædagogiske arbejde med børn og unge i lærings- og udviklingsmiljøer
 • At du har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt
 • At du har kendskab til eller interesse for både det almene og specialområdet
 • At du har et godt overblik, og at du har lyst til at arbejde selvstændigt, men inden for fællesskabets muligheder og forpligtigelser
 • At du har en anerkendende tilgang
 • At du ønsker at dele viden, erfaringer og usikkerhed samt bidrage til videreudviklingen af talehøreområdet
 • At du kan formidle viden såvel mundtligt som skriftligt
 • At du i din ansøgning gerne oplyser om eventuel specialiseret viden eller interesseområder
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn efter gældende overenskomst.
Vi gør opmærksom på, at vi indhenter straffe- og børneattest før ansættelsen kan finde sted.
 
Yderligere oplysninger:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af talehøreområdet Dina Rosenkjær på telefon 30107143.

Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019 kl. 12.00, og ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 11. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk, og der bedes vedlægges kopi af eksamensbevis samt anden relevant dokumentation og udtalelser.