Tåsingeskolen søger børnehaveklasseleder

Tåsingeskolen har brug for en dygtig børnehaveklasseleder fra 1/2 2020 eller snarest derefter.
Stillingen er på fuld tid og er på vores afdeling i Lundby.
 
Som vores kommende børnehaveklasseleder forventer vi, at du:
 • er en tydelig og omsorgsfuld klasseleder
 • kombinerer faglig og social læring med trivsel for den enkelte elev og for fællesskabet
 • anvender de fysiske rammer som understøttende element i klasseledelsen
 • tilrettelægger en varieret skoledag – og i den sammenhæng ser, at leg og læring går hånd i hånd for børn i den alder
 • har indsigt i målene for børnehaveklassen og planlægger undervisningen ud fra dem
 • har en stor ”værktøjskasse” med relevant pædagogik og didaktik, fx CL, metoder fra mentalisering, Nest o. lign.
 • inddrager børnenes perspektiver, så de oplever sig forstået og inkluderet
 • ser forældre som aktive deltagere og kan skabe et stærkt forældresamarbejde
 • ser vigtigheden i det tætte tværprofessionelle samarbejde med kolleger på skolen og med medarbejderne i det lokale børnehus
 • er fortrolig med digitale læringsplatforme, fx MinUddannelse
 • er uddannet pædagog og gerne med erfaring fra lignende stilling.
 
 
Vores kommende kollega bliver mødt af hamrende dygtige kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi har gode arbejdspladser, vi løfter i flok, og vi er fleksible. Vi tilbyder et todages introforløb, og vi står i øvrigt på hovedet for at give vores nye kollega en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.
 
Tåsingeskolens vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger. Vi er organiseret i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi samarbejder tæt, og hvor ansvaret for elevernes læring og trivsel deles ligeligt og meningsfuldt. Tåsingeskolens indsatsområde de kommende år handler om at understøtte og udvikle kommunens samlede indsatsområde omkring mangfoldige læringsmiljøer. Vores mål er at blive en didaktisk og pædagogisk stærkere skole.
 
Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole med godt 800 elever fordelt på Sundhøjafdelingen, Lundbyafdelingen og Centerafdelingen. Skolens tre afdelinger fungerer i et tæt samarbejde. Vi er en skole med moderne faciliteter, vi bor tæt ved vand og skov, og vi har god plads både inde og ude.
 
Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig. Vi ser meget gerne, at du kommer på besøg.
For yderligere information henviser vi til skolens hjemmeside www.tåsingeskolen.dk eller afdelingsleder afdeling Lundby, Dorte Leerbek på telefonnummer 24760006
 
Husk ved fremsendelse af ansøgning at medsende bilag, herunder eksamensbevis og eventuelle udtalelser.
 
Samtaler afholdes onsdag den 18/12 2019.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.