Sygeplejerske til Sundhedshus Svendborg

Sygeplejerske til Sundhedshus Svendborg

Sygeplejerske til Sundhedshus Svendborg
Sundhedshus Svendborg søger en sygeplejerske til ansættelse senest 1. maj 2019. Stillingen er midlertidig med ansættelse indtil 31. juni 2020. Stillingen er på 30 timer ugentligt.
 
Om os
Sundhedshus Svendborg er en relativt nyetableret afdeling i Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune. I Sundhedshuset laver vi sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens § 119 og genoptræning ud fra Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86.1. Det gør vi i form af en række tilbud der bl.a. er til borgere med kroniske sygdomme, overvægt og med ønske om rygestop. I Sundhedshuset er vi mange fagligheder, der arbejder sammen om at levere et stærkt og helhedsorienteret tilbud til borgerne.
Sundhedshuset består i dag af omkring 20 medarbejdere, primært med mellemlang sundhedsfaglig uddannelse. Vi er en tværfaglig afdeling, der dels bygger på stærke fagligheder, men også sundhedspædagogiske metoder og inddragelse af borgeren.
Vi er en afdeling i konstant forandring – derfor skal du være udviklingsorienteret og opsøgende på nye trends indenfor vores felt. Men det stiller også krav til dig. Du skal kunne være i, at vi i høj grad er ved at bygge noget op. Vi har vores faste opgaver, men også mange nye, så vi forventer, at du er omstillingsparat, nysgerrig og klar til at tage de opgaver der kommer.
Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde med mennesker med livsstilsproblematikker og kroniske sygdomme. Vi lægger vægt på en sundhedspædagogisk tilgang i mødet med borgerne og bruger bl.a. motiverende samtale og coaching, som faglige afsæt for dette.
 
Jobbet
Vi søger en sygeplejerske der brænder for sit fag, hviler i sin faglighed og sin person. Du vil have opgaver indenfor to områder.
For det første vil du være tilknyttet vores rehabiliteringstilbud – Mit liv. Tilbuddet er målrettet borgere med kræft, diabetes, KOL og hjerte- og karsygdomme, og vi modtager henvisninger fra både sygehus og egen læge. Desuden kan borgerne selv henvende sig. Mit liv er et generelt sundhedstilbud, men erfaring med målgruppen og viden om de tilknyttede problematikker er en stor fordel. Vi forventer derfor, at du har erfaring med målgruppen samt, at du brænder for at hjælpe mennesker med kroniske sygdomme med værktøjer til, at de kan leve et bedre liv.
I rehabiliteringstilbuddet skal du medvirke til at skabe og varetage dele af den sygdomsmestringsindsats, som vi i disse år overtager fra sygehusene. Det kan fx være som gruppeundervisning. Vi er i gang med, at tegne rammen og indholdet, og du skal indgå i dette arbejde og medvirke til at få etableret indsatsen. I rehabiliteringstilbuddet vil du også skulle varetage afklarende samtaler og være kontaktperson for nogle af de borgere der har en kronisk sygdom. Det vil du være sammen med andre kollegaer, og du vil derfor indgå i det afklarende team. I afklaringen lægger vi vægt på anvendelsen af sundhedspædagogiske metoder og værktøjer samt at du har erfaring med coaching eller coachinglignende metoder.
For det andet vil du skulle varetage rygestophold, og i samarbejde med de øvrige medarbejdere på røgområdet, løse de opgaver der er tilknyttet rygeområdet.
Du indgår desuden i den daglige opgaveløsning af de ting, der opstår i kraft af, at vi er en relativt ny afdeling, hvor opgaverne udvikler sig løbende.  
Vi arbejder selvtilrettelæggende og ser det som vigtigt, at du er struktureret og fortrolig med at prioritere opgaver selvstændigt.
Vi samarbejder bredt, både i og udenfor vores organisation, så vi forventer du har gode samarbejdsevner og gode kommunikative evner.
 
Kompetencer
 • Du er uddannet sygeplejerske
 • Du har en coachinguddannelse eller lignende
 • Har pædagogiske kompetencer
 • Gerne uddannet rygestopinstruktør
 • Du har undervisningserfaring

Kvalifikationer
 • Du har kendskab til, og fokus på de psykiske og sociale aspekter hos mennesker med en kronisk sygdom
 • Har erfaring med at lave rygestopforløb
 • Bred erfaring med sundhedshusets målgruppe
 • Fleksibel i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver
 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til at arbejde selvstændigt
 
Du kan forvente en arbejdsplads der:
 • Arbejder værdibaseret i en politisk ledet organisation
 • Er i en spændende udvikling, med nye opgaver og muligheder
 • Har et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer
 
Du ansættes i Sundhedshus Svendborg, Hulgade 9 5700 Svendborg.
 
Kontakt gerne
For nærmere oplysninger om stillingen kontaktes
Sygeplejerske Louise Østergaard på tlf. 30174537
Rygekoordinator Nee Frydendahl på tlf. 24990048
Afdelingsleder Jesper Eilsø på tlf. 51553453

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 24. februar 2019.

Samtale
Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 12. marts 2019. Der vil ikke blive udsendt besked om eventuelt afslag før samtalerne den 12. marts.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.