Sydbos botilbud søger pædagoger pr. 01.10.19.

Sydbos botilbud søger pædagoger pr. 01.10.19.

Vi har rigtig meget at lave på Sydbo og søger derfor pædagoger på 30 timer med ansættelse fra 01.10.2019.

Sydbo er et bo- og aktivitetstilbud, beliggende i Stenstrup, Svendborg Kommune. Botilbud og aktivitets-og samværstilbuddet ligger på samme matrikel.
På Sydbo bor der voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, under servicelovens §108.
På botilbuddet bor der 24 borgere fordelt på 3 huse. Arbejdstiderne ligger i et fast 6 ugers rul, og vil være skiftende mellem kl. 06.00-22.30 både i hverdage, hver 2. weekend samt helligdage og højtider.
Vi har et tæt samarbejde med aktivitetstilbuddet, pårørende, skoler, fysioterapeuter, sygeplejersker, neurologer, psykiater, læger samt andre relevante samarbejdspartnere.


Pædagogik: 
Borgerne på Sydbo har mange forskellige fysiske og psykiske udfordringer i forskellig grad. Her er både mobile og immobile borgere med et bredt spænd ift. kognitivt niveau. Her er borgere med multihandicaps, syndromer, psykiatriske diagnoser mm. Nogle kan udvise udadrettet eller selvskadende adfærd.
Fælles for alle borgerne er, de har et stort behov for en højt specialiseret faglighed og tilgang samt pleje og omsorg.

På Sydbo arbejdes der pædagogisk efter flere forskellige faglige metoder, fx: anerkendende tilgang (KRAP), neuropædagogisk – og rehabiliterende tilgang. 
 
Vi forventer, at du som medarbejder: 
 • Har en pædagogisk uddannelse.
 • Har lyst til at arbejde med borgergruppen. Erfaring på dette område er en fordel.
 • Kan varetage plejeopgaver.
 • Er fysisk og psykisk robust.
 • Er loyal overfor de strukturer og aftaler, der er i huset.
 • Kan arbejde med pædagogiske udviklingsprocesser for borgeren ud fra den pædagogiske ramme, som Sydbo praktiserer.
 • Kan have mange bolde i luften og stadigvæk holde fokus.
 • Kan organisere og systematisere dit arbejde.
 • Ser dokumentation som et vilkår i arbejdet, og kan kommunikere mundtligt og skriftligt samt håndtere IT på brugerniveau.
 • Kan varetage kontaktpersonrolle samt deltagelse i handleplanmøder, møder med samarbejdspartnere – også de svære samtaler.
 • Har kørekort B og er villig til at køre i Sydbos busser. 
 • Er loyal overfor de strukturer og aftaler, der er i huset.
  
Vi kan tilbyde:
 • En fantastisk skøn borgergruppe med individuelle behov, ressourcer og udfordringer.
 • Et spændende arbejdssted med tværfaglige samarbejdspartnere, hvor borgeren er i fokus.
 • Fagligt dygtige kolleger, med fælles faglig platform, stor samarbejdsvilje og lyst til udvikling af det daglige arbejde.
 • Kolleger, der brænder for borgergruppen.
 • En arbejdsplads, hvor humoren fylder meget og kolleger, der også gerne vil ses uden for arbejdstid.
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar.
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der er god mulighed for offentlig transport. Stenstrup Station ligger tæt på Sydbo.
Vær opmærksom på Sydbo er en røgfri arbejdsplads, så du må ikke ryge i arbejdstiden.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte koordinator Ragnhild Andersen på tlf. 24896672 (i uge 27-28 samt 32-33) eller koordinator Cathrine Pedersen på tlf. 40142629 (uge 27 samt 31-33) på hverdage mellem klokken 8-14.
Af hensyn til borgerne, der bor på Sydbo, ønsker vi ikke besøg inden stillingen evt. ansøges.

Samtaler afholdes i uge 34 eller uge 35 2019.