Sydbo søger tilkaldevikarer

Sydbo bo- og aktivitetstilbud søger tilkaldevikarer til botilbuddet.

Sydbo er bygget i efteråret 2014 og er beliggende i Stenstrup, Svendborg Kommune. Bo- og aktivitetstilbuddet ligger på samme matrikel.

På Sydbo bor der 24 voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, under servicelovens §108.

Fælles for borgerne er, at de har et højt støttebehov grundet deres komplekse udfordringer. Borgere har mange forskellige diagnoser, syndromer og psykiatriske udfordringer, hvilket betyder varierende grader af fysisk og kognitivt udviklingsniveau.

Der er brug for hjælp til at få dækket vagter alle ugens dage i tidsrummet 06.00 - 22.30, det samme gælder for weekender samt helligdage.

Vi forventer følgende af vores nye kollega:
 • At du har lyst til at arbejde inden for det pædagogiske- og sundhedsfaglige felt.
 • At du har interesse inden for specialområdet.
 • At du er fleksibel.
 • At du kan arbejde struktureret ud fra en fastsat ramme.
 • At du har mod på at arbejde med alternative kommunikationsformer.
 • At du har gode samarbejdsevner og er loyal over for trufne beslutninger (teamplayer).
 • At du kan arbejde med medicinhåndtering, sonder, kateter og personlig hygiejne.
 • At du ser pårørende som en vigtig samarbejdspartner.
 • At du kan reflektere over egen og andres praksis.
 • At du kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du har respirationsbevis, hvilket dog ikke er et krav.
Dine opgaver bliver
 • Varetage de opgaver kerneopgaven kalder på, hvilke hele tiden tilpasses ud fra borgerens behov.
 • Varetage medicinhåndtering, sonder, kateter og personlig hygiejne
 • Indgå i det social- og sundhedsfaglige arbejde samt plejemæssige opgaver på lige fod med dine kolleger.
Vi kan tilbyde:
 • En fantastisk skøn borgergruppe med individuelle og fælles ressourcer og udfordringer.
 • Et spændende arbejdssted med høj faglighed, hvor borgeren er i fokus.
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar. 
 • Introduktionsdage i forbindelse med opstart.
Der er god mulighed for offentlig transport. Stenstrup Station ligger tæt på Sydbo.
Vær opmærksom på Sydbo er en røgfri arbejdsplads, så du må ikke ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger i tidsrummet 9.00-12.00 på hverdage kan fås hos:
Arbejdstidsplanlægger Anne Lowe, tlf. 40142582.
Leder Carina Baagøe tlf. 29771042.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Der vil løbende blive indkaldt relevante kandidater til samtale gennem hele perioden.