Sydbo søger omsorgsmedhjælper på 26,5 timer til respirationsteam

Sydbo søger omsorgsmedhjælper på 26,5 timer til respirationsteam

Sydbo er et Bo- og aktivitets- og samværstilbud som ligger på samme matrikel.
Borgerne på Sydbo er 18 år og opefter med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse. Hvor De har egen lejlighed under servicelovens §108.
Borgerne har mange forskellige udfordringer, Der arbejdes i høj grad med komorbiditet altså alt fra kørestolebruger, multihandicappede, psykiatriske diagnoser, til borgerere med en IQ på 70-95.  Imens enkelte borgere kan udvise udadrettet eller selvskadende adfærd. Fælles for alle borgerne er, at de har et stort brug for pleje og omsorg. 
Vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i det pædagogiske praksisfelt, hvor vi anvender en rehabiliterende og neuro-pædagogisk tilgang. Hverdagen er bygget op omkring en anerkendende/selvbestemmende pædagogisk tilgang med udgangspunkt i individs baserede strukturplaner. I den forbindelse har alle borgere en aftalemappe, hvor vigtige aftaler og andet bliver skrevet ned, så borgeren får den støtte og hjælp de har behov for.
Botilbuddet er inddelt i 4 team, dog med masser af faglig sparring på tværs af de fire teams. Vi har et tæt samarbejde med aktivitetstilbuddet, pårørende, skoler, fysioterapeuter, sygeplejersker, neurologer, psykiater, læger samt andre relevante samarbejdspartnere.
Der er rig mulighed for offentlig transport, Stenstrup Station ligger tæt ved botilbuddet.


Vores nye kollega:
 • At du har respirationsbevis.
 • At du har erfaring indenfor det pædagogiske og/eller sundhedsfaglige felt.
 • At du har erfaring med muskelsvind.
 • At du har erfaring inden for unge/psykiatri/handicapområdet.
 • At du kan arbejde struktureret ud fra en fastsat ramme.
 • At du har gode samarbejdsevner og er loyal over for trufne beslutninger (teamplayer)
 • Erfaring med medicinhåndtering, respirator og personlig hygiejne.
 • At du ser pårørende som vigtig samarbejdspartner
 • At du kan reflektere over egen og andres praksis
 • At du kan bevare overblikket i pressede situationer
 • At du er fysisk og psykisk robust 
   
Vi kan tilbyde:
 • En fantastisk borger og personalegruppe, der ser frem til et sæt ekstra hænder
 • Et spændende arbejdssted med høj faglighed, hvor borgeren er i fokus.
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar. 
 • Introduktionsdage i forbindelse med opstart.
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Anita Ringskær 40140172
 • Af hensyn til borgerne der bor på Sydbo, ønsker vi ikke besøg inden stillingen ansøges.
 • Samtaler afholdes den 19. dec. 2018.