Sydbo søger barselsvikar for ergoterapeut pr. 01.02.21

Sydbos bo- og aktivitetstilbud søger 1 ergoterapeut til barselsvikariat på bo-tilbuddet. Stillingen er på 30 timer. Ansættelse er pr. 01.02.21 eller før, hvis det er muligt. 
 
Sydbo er et bo- og aktivitetstilbud, beliggende i Stenstrup, Svendborg Kommune. Bo- og aktivitetstilbuddet ligger på samme matrikel. 
På Sydbo bor der voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, under servicelovens §108. Målgruppen er overvejende immobile voksne med multiple funktionsnedsætteler. Dette værende sig multihandicaps, syndromer, psykiatriske diagnoser mm. Dette betyder, de fleste borgere har et stort behov for pleje samt fuldstændig støtte til alle ADL-opgaver. Flere af borgerne har desuden behov for en fast struktur med forudsigelighed og genkendelighed, hvor rammen er bestemt ud fra den enkelte borgers udviklingstrin. Dette grundet vi har borgere, som kan vise udadreagerende adfærd, hvis ikke dagligdagen kører som vanligt. 
Vi arbejder systematisk ud fra borgerens indsatsmål således, delmål, udvikling og rehabilitering går hånd i hånd. 
På botilbuddet bor der 24 borgere i alderen 21-80 år fordelt på 3 huse. Arbejdstiderne vil være skiftende mellem kl. 06.00-22.30 både i hverdage, hver 2. weekend samt helligdage og højtider. I huset hvortil der søges, bor 8 borgere og arbejder 10 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat. 
På Sydbo er der bl.a. ansat pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter.  
Organisationen er under en forandringsproces, medførende bl.a. ændring af vagtplan og dagstruktur i hele huset inden for nærmeste fremtid.  
 
Vi har et tæt samarbejde med aktivitetstilbuddet, pårørende, STU, terapeuter, sygeplejersker, neurologer, psykiater, læger samt andre relevante samarbejdspartnere. 
  
Pædagogik:  
Borgerne på Sydbo har mange fysiske og psykiske udfordringer af forskellig grad, og de ligger indenfor et meget bredt spænd ift. kognitivt niveau. Fælles for alle borgerne er, de har et stort behov for en høj specialiseret faglighed og tilgang samt pleje og omsorg. 
 
På Sydbo arbejdes der pædagogisk efter flere forskellige faglige metoder, fx: anerkendende tilgang (KRAP), neuropædagogisk – og rehabiliterende tilgang. Der er fokus på facilitering af fagligheden i pædagogisk praksis, bl.a. ved faglig sparring og VISO-forløb, som redskab til implementering i dagligdagen og som går hånd i hånd med borgerens indsatsplan. 
 
Sundhedsfagligt: 
Sydbo bliver også betegnet som et behandlingssted. Det betyder, vi skal kunne leve op til de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller os, hvilket kalder på, vi skal have styrket den sundhedsfaglige indsats. Dette vil der komme mere og mere fokus på i den nærmeste fremtid på Sydbo. 
  
Vi forventer, at du som medarbejder:   
 • Har en uddannelse som ergoterapeut. 
 • Har lyst til at arbejde med borgergruppen. Erfaring på dette område er en fordel. 
 • Kan varetage plejeopgaver og kan se ergoterapien i disse. 
 • Har interesse for og/eller erfaring med dysfagi, hjælpemidler og sanseintegration. 
 • Har interesse for og/eller erfaring med ergonomi og forflytninger samt evt. blive en del af Forflytningsteamet, der afholder og underviser på interne forflytningskurser. 
 • Har overskud, gå på mod samt ansvarsbevidsthed. 
 • Er loyal overfor de strukturer og aftaler, der er i huset. 
 • Kan arbejde efter og støtte op omkring den pædagogiske ramme, som Sydbo praktiserer. 
 • Som ergoterapeut kan sætte din monofaglighed i spil i dagligdagen samt ved sparring med dine kolleger. 
 • Ser det tværfaglige samarbejde som et must i dagligdagen. 
 • Kan organisere og systematisere dit arbejde. 
 • Ser dokumentation som et vilkår i arbejdet, og kan kommunikere mundtligt og skriftligt samt håndtere IT på brugerniveau. 
 • Har kørekort B og er villig til at køre i Sydbos busser.  
 Vi kan tilbyde: 
 • En fantastisk skøn borgergruppe med individuelle behov, ressourcer og udfordringer. 
 • Et spændende arbejdssted med tværfaglige samarbejdspartnere, hvor borgeren er i fokus. 
 • Fagligt dygtige kolleger, med fælles faglig platform, stor samarbejdsvilje og lyst til udvikling af det daglige arbejde. 
 • Kolleger, der brænder for borgergruppen. 
 • En arbejdsplads, hvor humoren gerne fylder meget. 
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar. 
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingskoordinator Cathrine Pedersen på tlf. 40142629 på hverdage mellem kl. 8-14.  

Af hensyn til borgerne, der bor på Sydbo, ønsker vi ikke besøg inden stillingen evt. ansøges. 
 
Samtaler afholdes d. 16.12.20.