Stærk lærer / pædagog til inklusion søges til Stokkebækskolen

Stærk lærer / pædagog til inklusion søges til Stokkebækskolen

Er du fra specialområdet, har en stærk faglig profil og er i stand til at skabe meningsfulde læringsmiljøer for enkeltelever eller mindre læringsfællesskaber, så skal du læse videre.
 
Vi søger en lærer eller pædagog til arbejdet med inklusion i hele skoleforløbet på Stokkebækskolen. Stillingen er på fuld tid og er tidsbegrænset til et skoleår med god mulighed for fastansættelse.
Din opgave bliver mangesidig, og du skal bidrage med at:
 
 1. skabe gode læringsmiljøer og træningsbaner for udfordrede elever i mindre læringsfællesskaber
 2. undervise, støtte og guide enkeltelever og mindre fællesskaber
 3. indgå i ligeværdige dialoger med det pædagogiske personale om udvikling af almenmiljøet tæt på praksis
 4. deltage i skolens PLF´er - professionelle lærende fællesskaber – med henblik på kapacitetsudvikling af det pædagogiske personale
 5. omsætning af data fra PPR til praksis
 6. gå i dialog med forældre om elevens trivsel og udvikling
 7. skabe gode relationer til skolens samarbejdspartnere med henblik på udvikling af individuelle læringsforløb for udfordrede elever
 8. indgå i samarbejdet med skolens inklusionsteam og ledelse med henblik på skabelsen af mangfoldige læringsmiljøer
 
Vi er en skole med en stærk samarbejdskultur og et udviklingsorienteret personale, og vi vægter forpligtende samarbejde meget højt.
 
Vi befinder os fysisk på tre matrikler, og arbejdet vil foregå på alle tre matrikler:
Indskoling 0. – 3. klasse på afdeling Hesselager – 74 elever
Indskoling 0. – 3. klasse på afdeling Gudbjerg – 79 elever
4. – 9. klasse i to spor på afdeling Gudme – 314 elever
 
Vi forventer, at du kan bidrage med følgende:
 
 1. Du sætter opgaven forrest og arbejder praksisnært
 2. Du har en stærk faglig profil med viden fra specialområdet
 3. Du har erfaring med arbejde med børn fra specialområdet
 4. Du er relationskompetent og skaber og vedligeholder gode relationer til elever, forældre og kolleger
 5. Du er i stand til at indgå i fagligt sparrende dialoger om opgaven på en måde, som opbygger alle omkring dig
 6. Du er ambitiøs på din opgaveløsning
 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Astrid Birkbak eller afdelingsleder Marie Søndergaard på tlf. 62234800, ligesom ansøgere opfordres til at besøge skolen.
Kontoret holder sommerferie indtil mandag d. 5. august 2019, hvor vi kan træffes fra kl. 8.00.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i følge gældende overenskomst.
Ved stillingens besættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest