Spændende stilling som daglig leder af Svendborg Juniorklub samt arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer på Tved Skole.

Alle børn og unge har ret til og skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber. Svendborg Kommune har ambitioner på alle børns vegne og høje forventninger til det de kan, og vi arbejder for børns ret til et favnende børne- og ungdomsliv i fritids-, institutions- og skoleliv. Vi ønsker en tilgang, hvor der er fokus på den enkeltes og fællesskabets potentialer for udvikling af trivsel, dannelse og læring. Vi er optaget af udvikling og dannelse gennem deltagelsesmuligheder i fællesskaber på tværs af børne- og ungdomslivet”. (Svendborg Kommune)
 
I Svendborg er der et kommunalt klubtilbud, som består af tre afdelinger: Juniorklubben afdeling Centrum, Juniorklubben afdeling Holbøllsminde og Værestedet, som er et uvisiteret klubtilbud. Skoleleder på Tved Skole, Jennie Thomsen har det overordnede ledelsesansvar for klubberne.
 
Vi søger en pædagog eller lærer, som har lysten og modet til at gå forrest i arbejdet med mangfoldige lærings- og fritidsmiljøer – både i Juniorklubben og på Tved Skole.
 
Som daglig leder af Juniorklubben er du i hverdagen en synlig og kendt leder blandt både børn, medarbejdere og forældre. Du skal være klar på at indgå i de daglige rutiner tæt på børnene. Vi er i fuld gang med at beskrive vores pædagogiske ståsted og udarbejde et værdigrundlag i Juniorklubben. Vi tænker du skal være en del af denne spændende proces.
 
På Tved Skole vil dine arbejdsopgaver primært bestå i at være helt tæt på praksis. Sammen med skolens pædagogiske medarbejdere, skal du indgå i, og bidrage til samarbejdet om elevernes udvikling og læring. Du skal kunne gå helt ind i klasselokalet og sparre med klassens lærere og pædagoger om elevernes læring. Dette kan bl.a. ske ved hjælp af Co-teaching-metoden.
 
 
Vi forventer, at du:
Brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne for derigennem at sætte rammerne for en spændende og god dag for børnene – både i klub og i skolen. Ikke mindst er du en teamplayer, som spiller kollegerne gode og som kan tage imod modspil og medspil fra kolleger, forældre og elever i en travl hverdag.
 • Er uddannet pædagog eller lærer
 • Har et pædagogisk bankende hjerte
 • Motiverer til følgeskab hos både børn og voksne
 • Har en naturlig autoritet og tør at gå forrest
 • Har kendskab til både klubverdenen og skoleverdenen
 • Ønsker at udvikle mangfoldige læringsmiljøer i såvel klub som skole
 • Ønsker at skabe en rød tråd mellem skole – Juniorklub og ungdomsskole
 • Er god til at skabe overblik og skabe sammenhænge
Mere om Svendborg Juniorklub og Tved Skole:
 
Svendborg Juniorklub:
 
Svendborg Juniorklub er et fritidstilbud til børn i 4.-6. klasse, hvor børnene mødes på tværs af klasser og får mulighed for at mødes i nye sammenhænge. Når skoledagen er slut, står Juniorklubben klar til at give børnene og de unge den bedste fritid. Der er masser af spændende aktiviteter, der styrker- og udvikler livskompetence, alsidig udvikling og fællesskaber på tværs af de alderstrin, der benytter tilbuddet. 
 
Aktiviteter og projekter i Juniorklubben er som oftest af praktisk karakter og børneperspektivet er centralt. Børnenes input i form af forslag og interesseområder vægtes højt - både i de daglige rutiner såvel som ved impulsive aktiviteter. 
I Juniorklubben ser vi en styrke i mangfoldighed og lægger vægt på at alle behandler hinanden med venlighed og respekt. Med en anerkendende og respektfuld tilgang til klub-børnene ønsker vi at skab et trygt miljø, hvor fejl også er en naturlig vej til livets læring. Viden, trivsel og tillid skal gå hånd i hånd og understøttes af dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med ledelsen udgør den professionelle organisation omkring børnene. Alle skal føle sig velkomne.
Vi arbejder målrettet på at styrke barnets individuelle- og sociale kompetencer gennem:
 • At respektere hinanden og at acceptere sig selv
 • Ansvarlighed og at kunne reflektere over egne handlinger
 • At blive selvstændig i et demokratisk fællesskab
 
Tved Skole:
Tved Skole er solidt lokalt forankret med udsyn og forandringsvilje og en engageret forældregruppe
Tved Skole er en to/tresporet skole med ca. 355 elever fra 0. – 6. årgang og 45 medarbejdere. Skolen er godt forankret i lokalsamfundet, hvor engagementet i og opbakningen til skolen er i top. Skolen har en aktiv og velfungerende skolebestyrelse og elevgruppen er bredt sammensat både kulturelt, socioøkonomisk og sprogligt. Mangfoldigheden blandt børn og medarbejdere skaber et bredt udsyn og et incitament til fortsat udvikling. På Tved Skole vil vi gerne give vores elever de bedste muligheder og en skolegang, de kan tænke tilbage på med gode minder. Vi ønsker at give alle elever en god skolestart, hvor hver og én oplever, at de lykkes, at de er gode nok, som de er. 
På Tved Skole har vi stort fokus på trivsel og udvikling af den enkelte elev og deres muligheder, og vi har positive forventninger til alle børn og unge.
På Tved Skole ser vi mangfoldighed og forskellighed som en styrke og arbejdet med at skabe mangfoldige læringsmiljøer er helt centralt. Målet er at give børnene mod på livet, lyst til læring og styrke til at kunne klare modstand. Børnene skal opleve et spændende og alsidigt læringsmiljø, som åbner skoles faglige verden for dem. Fællesskabet er i fokus. Det betyder, at børnene skal føle sig trygge, opleve voksne, der ser dem, og have gode muligheder for at lege og danne kammeratskaber.
 
På Tved Skole arbejder vi efter følgende fire værdier:
Tryghed:
Viden:
Engagement
Demokrati
 
 
Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger kan du kontakte skoleleder Jennie Thomsen på tlf. 24 66 21 49 eller mail Jennie.thomsen@svendborg.dk.
Du opfordres til at aftale besøg med Jennie Thomsen. Kontakt sekretær Dorthe Skov for aftale på tlf. 6223 6130
Derudover henvises der til skolens hjemmeside www.tvedskole.dk

Ansøgningsprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist: 24. januar 2021
Der forventes afholdt 1. ansættelsessamtale d. 5. februar 2021 kl. 9-15 og 2. ansættelsessamtale d. 26. februar 2021 kl. 9-15. Stillingen forventes besat pr. 1. april 2021.Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i.h.t. gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale for skolelederne i Svendborg.
HR indhenter straffeattest og børneattest på ansøger. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling.