Sosu-assistenter til AkutTeam

Sosu-assistenter til AkutTeam

Er du vores nye Akut - Social og sundhedsassistent i Svendborg Kommune ?
Job i spændende projekt ”Akutplads i eget hjem” i projektperioden fra 1/12 2019 til 31/8 2020, med mulighed for forlængelse til slutningen af 2020. (Medarbejdere fra Svendborg Kommune vil få mulighed for orlov i perioden).

En stilling som akut SSA på 28 timer, primært i aften/ dagvagt med weekendvagt hver 3 uge. Der kan blive tale om rådighedsvagter om natten. ( mulighed for afløsning i okt/nov/dec ).

Vi har de sidste 3 år arbejdet med udvikling af vores akutteam. Dels er vi en del af GERI-kuffert projektet, dels er vi nu nået til at afprøve konceptet ”Akutplads i eget hjem” hvor vi arbejder med at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset og i stedet tilbyde en intensiv fokuseret indsats i op til 3 døgn i borgerens eget hjem. Pilotperioden er startet 1/3 -  2019 og varer frem til 31/12 2019. Projektet er i øjeblikket midt i en stop op evaluering og evt. justering, mhp. et koncept, som skal afprøves i 2020.

Akut teamet er døgnbemandet af et team på ca. 14 akutsygeplejersker og 6 akut Social og sundhedsassistenter. Teamet dækker hele Svendborg kommune incl. plejecentrene.

Din faglige baggrund er Social- og Sundhedsassistent.
Kørekort er et krav.
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent:
 • Med solid faglig erfaring
 • Der har lyst til at indgå med din faglige kompetence i gruppen
 • Der bidrager til funktionens fortsatte udvikling
 • Der vil gøre en forskel og skabe et godt og trygt miljø for borgerne i eget hjem
 • Der evner kommunikationen og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Der er dynamisk, initiativrig, tænker innovativt er fleksibel og engageret
 • Der kan bevare overblikket i pressede situationer og stadig være ansvarsbevidst
 • Der er i god fysisk og psykisk form
 • Der har ordenssans, er pålidelig og mødestabil
 • Der er god til at samarbejde, lytte og vise empati
 • Der er energisk og ser humor som en vigtig del af omgangstonen
 Vi tilbyder:
 • Introduktion / kompetenceudvikling ift. den akutte situation og den geriatriske borger
 • Et projekt i kontinuerlig udvikling
 • En arbejdsdag med ansvar og faglige udfordringer
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samarbejde med kompetente og erfarne kolleger også på tværs af sektioner
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 
For stillinger i Social, Sundhed og beskæftigelse skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen. 

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst, samt et Akuttillæg, som fortsat forhandles.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse ved Projektleder Inger Futtrup på tlf. 30174480
E-mail: Inger.futtrup.norgreen@svendborg.dk, hvor du også kan få tilsendt projekt- og funktions beskrivelse. 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 44.