Sommerferievikarer til Botilbuddet Sydbo

Botilbuddet Sydbo søger sommerferievikarer med forskellige faglige uddannelser. Det er en fordel, hvis du er pædagog, social og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent. Vikariaterne er med variabel opstart, gerne fra den 1.6.2020 til ultimo august. Stillingerne er på 30 t/uge, med mulighed for eventuel videre ansættelse som tilkaldevikar.

Sydbo er et nybygget bo- og aktivitetstilbud fra efteråret 2014, beliggende i Stenstrup, Svendborg Kommune. Botilbud og aktivitets- og samværstilbuddet ligger på samme matrikel.
På Sydbo bor der voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, under servicelovens §108.
Tilbuddets omdrejningspunkt er at yde støtte til de 24 borgere, der bor på Sydbo. Fælles for borgerne er, at de har et højt støttebehov grundet deres komplekse udfordringer. På Sydbo bor der borgere med mange forskellige diagnoser, syndromer og psykiatriske udfordringer, hvilket betyder varierende grader af fysisk og kognitivt udviklingsniveau.
Vi arbejder alle ugens dage i tidsrummet 06.00 - 22.30

Sydbo består af 24 lejligheder på 42 m2, fordelt på 3 huse.

Vi forventer følgende af vores nye kollega:
 • At du har lyst til at arbejde inden for det pædagogiske og/eller sundhedsfaglige felt.
 • At du har interesse inden for handicapområdet.
 • At du kan arbejde i hele sommerferien med vagter hver 2. weekend.
 • At du kan arbejde struktureret ud fra en fastsat ramme.
 • At du har mod på at arbejde med alternative kommunikationsformer.
 • At du har gode samarbejdsevner og er loyal over for trufne beslutninger (teamplayer).
 • At du kan arbejde med medicinhåndtering, sonder, kateter og personlig hygiejne.
 • At du ser pårørende som en vigtig samarbejdspartner.
 • At du kan reflektere over egen og andres praksis.
 • At du kan bevare overblikket i pressede situationer.

Dine opgaver bliver
 • Varetage de opgaver, kerneopgaven kalder på, og som er grundigt beskrevet, hvilke hele tiden tilpasses ud fra borgerens behov.
 • Varetage medicinhåndtering, sonder, kateter og personlig hygiejne
 • Indgå i det socialfaglige basisarbejde på lige fod med dine kolleger.

Vi kan tilbyde:
 • En fantastisk skøn borgergruppe med individuelle og fælles ressourcer og udfordringer.
 • Et spændende arbejdssted med høj faglighed, hvor borgeren er i fokus.
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar. 
 • Introduktionsdage i forbindelse med opstart.
 • Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger i tidsrummet 9.00-12.00 på hverdage kan fås hos:
Koordinator Anne Lowe, tlf. 40142582.
Koordinator med Lederfunktion Cathrine Pedersen, tlf. 40142629

Der vil løbende blive indkaldt relevante kandidater til samtale.