Socialrådgiver/socialformidler til Familieafdelingens Ungeteam

Socialrådgiver/ socialformidler til Familieafdelingens Ungeteam
Et spændende barselsvikariat i Familieafdelingens Ungeteam i Ungekontakten, Svendborg Kommune. 
 
Er du vores nye kollega? 
Vil du være en del af Familieafdelingens Ungeteam, hvor vi samarbejder tæt og bredt med de andre fagområder i Ungekontakten? Er du en fagligt velfunderet sagsbehandler, som ønsker at være en del af et positivt tværfagligt miljø? Ser du overgangsarbejdet mellem barn til ung, og fra ung til voksen som en spændende og vigtig proces? Så er stillingen her noget for dig.
 
Om os:
Ungeteamet består af i alt 7 medarbejdere. Teamet er kendetegnet ved høj faglighed, et stærkt fokus på, at den unge er aktiv part i egen sag, plads til forskellige faglige perspektiver og et godt kollegialt sammenhold
 
Familieafdelingen er en afdeling på ca. 65 medarbejdere, der er opdelt i en enhed for de 0-14-årige børn, og en enhed for de 15-18 (23) årige unge. Enheden for de 0-14-årige har arbejdsplads på Centrumpladsen 7. Enheden for de 0-14-årige består af en administration, et team af fremskudte socialrådgivere, et modtagelsesteam, to børneteams, et handicapteam, et familieplejeteam samt et antal konsulenter. Enheden for de 15-18-årige har arbejdsplads i Ungekontakten. Ungekontakten består udover Familieafdelingens Ungeteam af medarbejdere fra andre afdelinger, der arbejder med unge i 15-30-års alderen, dvs. Jobcentret, UU Sydfyn, Socialcenter og Åben Rådgivning.
 
Som sagsbehandler i Ungeteamet er din arbejdsplads i Ungekontakten, AP. Møllersvej 37, 5700 Svendborg.
 
I Ungeteamet har vi særligt fokus på at arbejde med høj grad af inddragelse af den unge, og det professionelle og private netværk. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi har et særligt fokus på at understøtte den unge i selvstændighed, og at flere unge kommer i uddannelse og job.
 
I Ungeteamet arbejder vi målrettet med overgangene for de unge. Vi modtager den unge i Ungeteamet ved det fyldte 15. år fra et børneteam. Hvis den unge har behov for støtte ind i voksenlivet, overgiver vi sagen til rette myndighed. Derved er vores overgangsarbejde mellem forskellige instanser enormt vigtigt og højt prioriteret. Vi vægter, at det sker smidigt til gavn for den unge og deres familier.

Kerneopgaver i stillingen i Ungekontakten:
 • Råd og vejledning til familier og børn og unge med særlige behov.
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.
 • Udarbejdelse og opfølgning på handleplaner, herunder iværksættelse af støtteforanstaltninger jf. § 52 og § 76.
Vi har fokus på:
 • Systematisk sagsbehandling.
 • Inddragelse af netværksbaserede metoder i sagsbehandlingen.
 • Prioritering af tidlige og tilstrækkelige indsatser.
 • Stærke tværfaglige samarbejdsrelationer, hvor vi inddrager almenområdet omkring iværksættelse og opfølgninger af støtteforanstaltninger.
 • Faglig og økonomisk bæredygtighed i indsatserne. 
 • Teamsamarbejde.
Om dig:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • Er drevet af lysten til at arbejde med de problemstillinger, der findes for børn og unge med særlige behov og deres familier.
 • Har udpræget lyst til at implementere og anvende inddragende metoder.
 • Er selvstændig, men samtidig indstillet på at indgå i tæt teamwork både i eget team, i afdelingen og i tværfaglige teams.
 • Har udpræget tværfaglige samarbejdsevner og samarbejder smidigt med forskellige fagligheder.
 • Har gennemslagskraft, og tør sætte dagsordenen og tage sags- og mødeledelse på dig.
 • Er personlig fleksibel og omstillingsparat.
 • Har administrativt flair og gode formidlingsevner.
 • Er struktureret i dit arbejde.
 • Har selvindsigt, er uhøjtidelig og har humor.
 • Har kendskab til ICS og DUBU. 
Der er ugentlige teammøder med faglig sparring fra kolleger og teamleder samt ekstern supervision.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansættelsessamtale finder sted den 27. januar 2021.