Socialafdelingen søger en erfaren medarbejder til understøttelse af vores myndighedsafdeling

Socialafdelingen søger en erfaren medarbejder til understøttelse af vores myndighedsafdeling

Hvis du vil være en del af en travl og levende arbejdsplads præget af dialog og faglighed, så vil vi rigtig gerne høre fra dig

Vi søger en medarbejder til det specialiserede socialområde for voksne, som primært skal understøtte vores myndighedsafdeling. Stillingen er tidsbegrænset for et år med start 1. marts 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Om os
Socialafdelingen varetager den samlede kommunale opgaveportefølje for voksne borgere på det specialiserede område. Afdelingen er organiseret efter en traditionel BUM-model, og er opdelt i et myndighedsområde og to udfører områder (bo- og dagtilbud). Desuden en stabsafdeling, hvor stillingen er forankret. Stabsafdelingen refererer direkte til socialchefen og understøtter ledelsen med blandt andet analyser, projektsupport og implementering af ny lovgivning. Der er ca. 450 ansatte i den samlede Socialafdeling og et årligt budget på ca. 300 mio. kr.

På tværs af afdelingen arbejder vi efter en fælles rehabiliteringsstrategi, som er det overordnede pejlemærke for alt vores arbejde. Det overordnede mål er, at alle borgere opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
jobbet
Du vil hovedsageligt komme til at løse opgaver, der supporterer myndighedsområdet, fx
 • understøttelse af implementering af ny lovgivning
 • tovholder på samarbejdet med de øvrige afdelinger i forhold til overgange fra barn til voksen
 • udarbejde nye procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser
 • understøtte ledelsen i proces- og projektopgaver
 • være med til at kvalitetssikre data i vores fagsystem
 • bistå med data til ledelsesinformation
 • være med til at sikre fokus på den rehabiliterende arbejdsgang og socialafdelingens mål- og FKO-guide.
Om dig
Vi forestiller os, at
 • du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har erfaring med arbejde på socialområdet og erfaring med at skabe forandringer i en kompleks offentlig organisation
 • du har stærke kompetencer i både skriftlig og mundtlig formidling
 • du er procesorienteret og kan facilitere processer med aktører på mange niveauer
 • du har erfaring med implementering af lovgivning, gerne inden for det sociale område
 • du kan indgå i tværfagligt samarbejde og er god til at skabe relationer.
 • du har erfaring inden for socialområdet
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der skal afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen. Din arbejdsplads vil være på Svinget 14 i Svendborg.