Social- og sundhedshjælperelever

Svendborg Kommune søger 18 social- og sundhedshjælperelever til uddannelsen hold februar 2021.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse og varer 1 år og 2 måneder. Der er garanti for praktikplads.

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen i Svendborg, og praktikperioderne i kommunens ældrepleje.
 
Adgangskrav
For at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev, skal du have bestået Grundforløb 2 på en SOSU skole, eller have vurderet dine realkompetencer (RKV) på en SOSU skole. Du kan læse mere på www.sosufyn.dk eller kontakte uddannelsesvejledningen på SOSU skolen på tlf.: 63 10 27 00 – tast 1.
 
Vi tilbyder
Et spændende uddannelsesforløb med variation i opgaverne
Individuel tilrettelagt uddannelsesplan
Evalueringer, samtaler og opfølgning under hele uddannelsen
I Svendborg Kommune bliver du en del af det fælles projekt, det er at drage omsorg og pleje for borgere tilknyttet ældreplejen.
Vi arbejder ud fra værdierne: Helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel.
 
Forventninger til dig
At du har lyst og mod til at arbejde med pleje og omsorg til mennesker med dette behov.
At du er motiveret for at tage en uddannelse med fokus på faglighed.
At du er undersøgende og reflekterende i dit uddannelsesforløb
At du gør en indsats for at lære såvel i skole som i praktik.
At du har lyst og mod til at indgå i samarbejde med andre.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Du får løn i hele uddannelsesperioden.

Er du over 25 år og har arbejdet inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer gennemsnitlig pr. uge, indenfor de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge dette. Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50%.

Søger du om voksenelevløn skal du udfylde et ansøgningsskema som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver. Det skal uploades i selve ansøgningen.
Ansøgningsskemaet finder du via linket nederst i stillingsopslaget.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 - 45, 2020.

Er uddannelsen noget for dig, så send din ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning”.

OBS hav alle dokumenter klar på din computer (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger og ansøgning om voksenelevløn) til at uploade i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen, tlf.: 62 23 39 85 mandag til fredag.

Ansøgning om voksenelevløn