Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentelever

Svendborg Kommune søger 15 social- og sundhedsassistentelever til uddannelsen hold august 2019.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der gives afkortning hvis du er over 25 år, eller hvis du f.eks. har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen i Svendborg, og praktikperioderne i kommunens ældrepleje, på sygehuset og i psykiatrien.
 
Adgangskrav
  • Gennemført Grundforløb 2 efter august 2015
  • Har du en anden baggrund, skal du søge SOSU skolen om en kompetencevurdering http://sosufyn.dk/ansoegning/
Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene, skal du kontakte social- og sundhedsskolens uddannelsesvejledning på tlf.: 6310 2779.
 
Forventninger til dig
  • At du har lyst og mod til at arbejde med pleje og omsorg til mennesker med dette behov.
  • At du er motiveret for at tage en uddannelse med fokus på højt fagligt niveau.
  • At du er undersøgende og reflekterende i dit uddannelsesforløb
  • At du gør en indsats for at lære såvel i skole som i praktik.
  • At du har lyst og mod til at indgå i samarbejde med andre.
 
Vi tilbyder
  • Et spændende uddannelsesforløb med variation i mange interessante opgaver
  • Individuel tilrettelagt uddannelsesplan
  • Evalueringer, samtaler og opfølgning under hele uddannelsen
I Svendborg Kommune bliver du en del af det fælles projekt, det er at drage omsorg og pleje for borgere tilknyttet ældreplejen.

Vi arbejder ud fra værdierne: Helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør 37 timer pr uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du over 25 år og har arbejdet inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer gennemsnitlig pr. uge, indenfor de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge dette. Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %.

Søger du om voksenelevløn skal du udfylde et ansøgningsskema som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver. Det skal uploades i selve ansøgningen. Ansøgningsskemaet finder du via linket nederst i stillingsopslaget. 
 
Ansøgningsfrist 3. april 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15.
Er uddannelsen noget for dig, så send din ansøgning ved at klikke på ”Send ansøgning” .

OBS hav alle dokumenter klar (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger, ansøgning om voksenelevløn)  til at uploade i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen, Tlf.: 6223 3985 mandag til fredag.
 

Hent ansøgningsskema til voksenelevløn her