Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev

Svendborg Kommune søger 12 social- og sundhedsassistentelever til uddannelsen hold november 2019.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der gives afkortning, hvis du er over 25 år, eller hvis du f.eks. har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen i Svendborg, og praktikperioderne i kommunens ældrepleje, på sygehuset og i psykiatrien.
 
Adgangskrav
  • Gennemført Grundforløb 2 efter august 2015
  • Har du en anden baggrund, skal du søge SOSU skolen om en kompetencevurdering http://sosufyn.dk/ansoegning/
Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene, skal du kontakte social- og sundhedsskolens uddannelsesvejledning på tlf.: 63 10 27 79.
 
Forventninger til dig
  • At du har lyst og mod til at arbejde med pleje og omsorg til mennesker med dette behov.
  • At du er motiveret for at tage en uddannelse med fokus på højt fagligt niveau.
  • At du er undersøgende og reflekterende i dit uddannelsesforløb
  • At du gør en indsats for at lære såvel i skole som i praktik.
  • At du har lyst og mod til at indgå i samarbejde med andre.
 
Vi tilbyder
  • Et spændende uddannelsesforløb med variation i mange interessante opgaver
  • Individuel tilrettelagt uddannelsesplan
  • Evalueringer, samtaler og opfølgning under hele uddannelsen
I Svendborg Kommune bliver du en del af det fælles projekt, det er at drage omsorg og pleje for borgere tilknyttet ældreplejen.

Vi arbejder ud fra værdierne: Helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør 37 timer pr uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Du får løn i hele uddannelsesperioden.

Er du over 25 år og har arbejdet inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer gennemsnitlig pr. uge, indenfor de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge dette. Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %.

Søger du om voksenelevløn, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver. Det skal uploades i selve ansøgningen. Ansøgningsskemaet finder du via linket nederst i stillingsopslaget. 
 
Ansøgningsfrist 4. juli 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Er uddannelsen noget for dig, så send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning”.
OBS hav alle dokumenter klar (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger, ansøgning om voksenelevløn) til at uploade i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen, Tlf.: 62 23 39 85 mandag til fredag.
 
 
Link til ansøgningsskema til voksenelevløn