Social- og sundhedsassistent / social og sundhedshjælper til afløsning fra foråret 2021 – individuel aftale om timer

Vindeby Pilevej består af 20 demensboliger, 8 gæstepladser og 8 ældreboliger
Vindeby Pilevej arbejder med borgere der har komplekse demensproblematikker og eller psykiatri samt visiterede borgere til Gæsteophold
På Vindeby Pilevej arbejdes der med en kultur der møder mennesket og prioriterer rehabilitering højt, for at fremme borgerens livskvalitet, selvbestemmelse og evne til at være deltagende i eget liv.
Sektionen er praktiksted for: Grundforløbselever, N1-elever, N2- elever i primær- og psykiatripraktik, sygeplejestuderende. Herudover mentorordning for praktikanter.
 
Visionen for sektionen er:
  • At der leveres professionelle ydelser til borgerne ved at sektionen arbejder rehabiliterende.
  • 60 % af tidsforbruget skal borgerne tilbydes rehabilitering, fysisk – kognitivt – socialt
  • Personalet løbende kompetenceudvikles
  • At borgerne og pårørende er en naturlig del af hverdagslivet i sektionen
 
Vi tilstræber at tilbyde borgerne et værdigt hverdagsliv ude og inde ved at arbejde,           
Jeg - støttende -og neuropædagogisk tilgang. 
 
Der afholdes løbende samtaler- for yderligere oplysninger kan sektionsleder Lene Ditlevsen kontaktes på tlf. 6223-4130

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
  
For stillinger i direktørområdet Social- og Sundhed skal der forevises en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.