Social- og sundhedsassistent elever

Svendborg Kommune søger 23 social- og sundhedsassistentelever til uddannelsen hold august 2020.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der gives afkortning hvis du er over 25 år, eller hvis du f.eks. har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen i Svendborg, og praktikperioderne i kommunens ældrepleje, på sygehuset og i psykiatrien.
 
Adgangskrav
 • Gennemført Grundforløb 2 på en SOSU skole efter august 2015
 • Har du en anden baggrund, skal du søge SOSU skolen om en kompetencevurdering
 • Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene, skal du kontakte SOSU skolen
 • https://sosufyn.dk/kontakt/uddannelsesvejledning/
 
Forventninger til dig
 • At du har lyst og mod til at arbejde med pleje og omsorg til mennesker med dette behov.
 • At du er motiveret for at tage en uddannelse med fokus på højt fagligt niveau.
 • At du er undersøgende og reflekterende i dit uddannelsesforløb
 • At du gør en indsats for at lære såvel i skole som i praktik.
 • At du har lyst og mod til at indgå i samarbejde med andre.
 
Vi tilbyder
 • Et spændende uddannelsesforløb med variation i mange interessante opgaver
 • Individuel tilrettelagt uddannelsesplan
 • Evalueringer, samtaler og opfølgning under hele uddannelsen
 • I Svendborg Kommune bliver du en del af det fælles projekt, det er at drage omsorg og pleje for borgere tilknyttet ældreplejen.
 • Vi arbejder ud fra værdierne: Helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør 37 timer pr uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.
Du får løn i hele uddannelsesperioden.
Er du over 25 år og har arbejdet inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer gennemsnitlig pr. uge, indenfor de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge dette.
Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %.

Søger du om voksenelevløn skal du udfylde et ansøgningsskema som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver. 
Ansøgningsskemaet skal uploades i selve ansøgningen. Ansøgningsskemaet finder du via linket nederst i stillingsopslaget. 
 
Ansøgningsfrist 14.4.2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17 og 18.

Er uddannelsen noget for dig, så send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” i højre side.

OBS hav alle dokumenter klar (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger, ansøgning om voksenelevløn) til at uploade i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen, Tlf.: 62 23 39 85 mandag til fredag.

Klik her for ansøgning til voksenelevløn