Skårup Skole søger lærer

I Svendborg Skolevæsen arbejder vi med begrebet ”mangfoldige læringsmiljøer”. Det handler overordnet om, at
 børn og unge skal respekteres for det, de er, og det de kan; og fordrer at de læringsmiljøer de deltager i, må være mangfoldige i tilgangen til elever.
Vi er således optagede af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer og den enkeltes deltagelse i fællesskabet.
Alle vore elever, også dem med særlige behov, skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber.
Vi vil således gerne styrke vores arbejde på dette område og søger derfor en lærer på fuld tid.
Vi søger en lærer, der kan indgå i vores ressourcecenter, være med til at støtte op i læringsmiljøerne i klasser og være med i styrkelsen af professionelle læringsfællesskaber.
Har du vejleder uddannelse ell. lign. i f.eks inklusion eller erfaring inden for vejlederfeltet, vil det vær en fordel.
Desuden vil det være ønskeligt, hvis du også er musiklærer.

Vi søger en lærer der:
 • Brænder for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer
 • Arbejder anerkendende og er god til at samarbejde
 • Kan være insisterende i sin vejlederrolle på en imødekommende måde
 • Arbejder støttende i forhold til læringsmiljøet – til glæde for alle elever
 • Ser alle fag som væsentlige dannelsesfag.
 • Gerne er musiklærer.
 • Er fagligt velfunderet – kvalificeret og kompetent.
 • Er innovativ og engageret.
 • Er en professionel teamplayer, der også kan stå ved sig selv.
 • Hviler i sig selv og har stor selvindsigt.
 • Kan modtage vejledning.
 • Er dygtig til at formulere sig mundtligt og skriftligt.
 
Vi tilbyder en skole:
 • Hvor fællesskabet er centralt, og hvor vi har et godt arbejds- og undervisningsmiljø. Vi lader os gerne inspirere af hinandens forskellighed og værdsætter det gode kollegiale fællesskab.
 • Vi er en skole som ved at lærerjobbet er mangefacetteret, udfordrende og givende.
 • Vi arbejder seriøst med dannelse og data, og er bevidste om forskellene.
 • Hvor der er et højt fagligt niveau.
 • Hvor uddannelse og viden prioriteres, og derfor også kritikken, tvivlen og dialogen.
 • Hvor deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaber tilstræbes, og hvor der er en udbygget indsats i form af inklusions- og læringsvejledning (matematik, engelsk, læsning, naturfag, specialpædagogik og PLC).
 • Hvor vi arbejder struktureret og med klare procedurer for udskolingsårene, så alle vores elever får 9, klasses afgangsbevis og har lyst til videre uddannelse.

Vi er en del af Svendborg Kommunes idrætsskoleprojekt, og har desuden et udbygget samarbejde med Musikskolen i Svendborg.
Skårup Skole har ca. 360 elever fra 0.-9. klassetrin foruden en Heldagsklasse med 20 elever (fra 0. til 6. årgang) med socioemotionelle udfordringer. Skolen ligger i en velfungerende landsby 7 km nord for Svendborg.
 
Fakta om Svendborg:
I Svendborg kan du leve det gode liv; Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har velfungerende landsbyer og hovedbyen, som er en livlig handelsby med en charmerende bymidte. Vi har teatre, museer, et rigt forenings- og maritimt liv.
Svendborg er placeret midt i landet med 30 min, til Odense og 2 timer til både København og Århus.
Ud af Svendborg Kommunes ca. 60.000 indbyggere er de 5.500 af disse elever på kommunes 13 folkeskoler. Vores folkeskoler er langt fremme i arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen. Ligeledes er 10 af vores folkeskoler idrætsskoler, hvilket betyder at alle elever op til 6. klasse, har 6 lektioners idræt/motion om ugen.
 
Du kan se mere om skolens værdigrundlag på hjemmesiden www.skaarupskole.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Straffeattest og børneattest indhentes jf. kommunens regler for dette,
 
Vedhæft venligst eksamensbevis og relevante papirer, når du sender ansøgningen.

Deadline fredag d. 14/08.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.
 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til skoleleder Steen Chr. Knutzen på tlf.  24614047 (helst efter d. 04/08)