Sektionsleder til sektion Hømarken

Sektionsleder til sektion Hømarken

En sjældent udbudt stilling
Vi søger en ny leder og kollega, idet vores sektionsleder gennem 25 år har valgt at søgt nye udfordringer.
Det giver dig en enestående chance for, at blive leder for en udekørende gruppe bestående af 28 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Desuden bliver du en del af et velfungerende lederteam.

Sektion Hømarken løser visiterede opgaver hos ca. 200 borgere og dækker et stort areal fra Skårup til Ørbækvej.
Som sektionsleder er du rollemodel og kulturbærer. Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver og personaleledelse. Du er i direkte dialog med både borger og pårørende. Desuden er du budgetansvarlig i forhold til de visiterede ydelser, som medarbejderne dagligt leverer til borgerne. Du skal anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.

Svendborg Kommune er en værdidrevet organisation, vi arbejder med kerneopgaven ud fra følgende værdier:
  • Helhed i opgaveløsningen
  • Borgeren i centrum
  • Læring og udvikling
  • Trivsel
Svendborg Kommune er i front på Ældreområdet og det ønsker vi fortsat at være. Vi har en politisk vision om ”Livskvalitet for alle ældre borgere i Svendborg Kommune”, vi har ”Rehabilitering som velfærdsstrategi” og fokus på kerneopgaven.

Vi arbejder ud fra en politisk vedtaget Masterplan, hvor Svendborg Kommune ”sætter det lange lys på” og giver arbejdet med udvikling af ældreområdet retning for at sikre det gode ældre liv. Vi har fokus på borgerens perspektiv frem for systemperspektivet.
 
Vi arbejder målrettet med en udviklingsplan med fokus på professionalisme, faglighed, samskabelse, effektivisering, koordinering og velfærdsteknologi.
Tidlig opsporing er en naturlig del af vores daglige arbejde med borgerne. 

Sektion Hømarken er en del af Hjemmepleje Øst, som består af 4 dagsektioner, 1 aftensektion og 1 sygeplejesektion samt Det Gode Madhus, som dækker hele Svendborg Kommune.

Du refererer til områdelederen og indgår i lederteam bestående af områdeleder og 7 sektionsledere. I lederteamet har vi fokus på faglig og personlig sparring/udvikling.  Vi har ugentlige ledermøder, hvor vi blandt andet erfaringsudveksler. Vi er et lederteam, der har en stor portion humor. Vi arbejder med udvikling af hinandens faglige og personlige kompetencer, og har et tæt samarbejde på tværs af området.


Vi tilbyder et introduktionsprogram og mentorordning med fokus på dig. Du vil blive en del af et ledelsesteam med øje for sparring og støtte i hverdagen. Vi arbejder med faste møder med områdeleder med henblik på sparring. Du vil få adgang til en stabsfunktion med konsulenter, som kan bistå dig. Vi har tilknyttet en økonomikonsulent, som deltager i den månedlige budgetgennemgang. Der er en planlægger ansat i sektionen, og du vil få HK-assistance fra områdekontoret.

Vi ønsker en leder der brænder for ledelse af medarbejdere indenfor ældreområdet. Du skal have en relevant sundhedsfaglig uddannelse, og erfaring som leder og gerne kommunal erfaring. Har en efteruddannelse i ledelse på diplomniveau, alternativt villig til at gennemføre en uddannelse. Du skal hvile i dig selv og i rollen som leder, og være klar og tydelig i din kommunikation. Du er empatisk, optimistisk, anerkendende og inddragende i din ledelsesstil, og tager ansvar samt træffer beslutninger. I hverdagen motiverer og understøtter medarbejderne i den daglige praksis, og skaber grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos den enkelte. Du skal være med til at styrke det tværfaglige samarbejde, med udgangspunkt i borgeren og den rehabiliterende tilgang. Du er teamplayer med et godt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.

Ansøgningsfrist 02.03.2020.
Ansættelsessamtaler ultimo uge 10.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til områdeleder for Hjemmepleje Øst, Tine Ammitsbøl Jørgensen på telefon 6223 4364

For stillinger i direktørområdet Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.