Sektionsleder der kan lede sammen med dygtige medarbejdere

Sektionsleder der kan lede sammen med dygtige medarbejdere

Kunne du tænke dig at være sektionsleder for vores udekørende aftenhold i Hjemmepleje Vest?
Har du lyst til at lede, motivere og udvikle medarbejdere, som hver dag yder en stor indsats for borgerne i hjemmeplejen?
Kan du skabe rammerne til at fremme det tværfaglige samarbejde til gavn for vores borgere, så de støttes i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt?


Så har vi en spændende lederstilling, idet Svendborg Kommune søger en sektionsleder til en fast stilling til Sektion Aftenholdet pr. 01.11.2019
 
 
Om os:
Svendborg Kommune er en værdidrevet organisation, som arbejder med kerneopgaven ud fra følgende værdier:
  • Helhed i opgaveløsningen
  • Borgeren i centrum
  • Læring og udvikling
  • Trivsel
Svendborg Kommune er i front på Ældreområdet og det ønsker vi fortsat at være. Vi har en politisk vision om ”Livskvalitet for alle ældre borgere i Svendborg Kommune”, vi har ”Rehabilitering som Velfærdsstrategi” og fokus på Kerneopgaven.

Vi arbejder ud fra en politisk vedtaget Masterplan, hvor Svendborg Kommune sætter det lange lys på og giver arbejdet med udvikling af ældreområdet retning, for at sikre det gode ældreliv.
Vi har fokus på borgerens perspektiv frem for systemperspektivet.
 
Vi arbejder målrettet med en udviklingsplan med fokus på professionalisme, faglighed, samskabelse, effektivisering/ koordinering og velfærdsteknologi.
Tidlig opsporing er en naturlig del af vores daglige arbejde med borgerne. 


Om jobbet:
Sektionen er en udekørende fritvalgssektion, som dækker hele Hjemmepleje Vest om aftenen.
Sektionen har ca. 50 dygtige og selvstændige medarbejdere fordelt på SSH og SSA, som arbejder tæt sammen med områdets aftensygeplejersker.
De daglige kørelister lægges af en meget kompetent planlægger.
Medarbejderne er fordelt i 3 teams, som alle har fælles mødested på Fåborgvej 64, hvor en stor del af Hjemmepleje Vest har base.
 
Sektion Aftenholdet er en del af Hjemmepleje Vest, som desuden består af 3 dagsektioner, 1 hjemmetræningssektion som dækker hele hjemmeplejen i Svendborg Kommune, sektion sygepleje og et nathold som også dækker hele hjemmeplejen i Svendborg Kommune.
Du refererer til områdelederen og indgår i områdets lederteam bestående af 5 sektionsledere. I lederteamet er omdrejningspunktet sparring, udvikling og erfaringsudveksling.
 
Som sektionsleder for Aftenholdet ligger hovedvægten af din arbejdstid om dagen, hvor du indgår i den daglige drift og diverse samarbejdsfora – herunder tværfaglige møder.
Du skal i samarbejde med relevante fagpersoner faciliter tværfaglige møder og processer og sikre implementering af beslutninger.
 
Du skal sikre sammenhæng mellem borgerindsatsen over døgnet, så samarbejdet flyder naturligt for den enkelte borger og mellem vagtlagene. Du skal kunne forklare sammenhænge og udvikle og motivere dine medarbejdere til at agere i en politisk styret organisation.


 
Om dig:
Du er lederen, der brænder for at støtte borgere i eget hjem i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt. Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og et par års erfaring som leder og eventuelt efteruddannelse i ledelse (Diplomniveau). Du forstår at agere i en politisk styret organisation og du har fokus på at følge op på resultater, effekter og økonomistyring.
Du hviler naturligt i dig selv og i lederrollen. Du kan tydeligt kommunikere, hvad du står for som leder gennem ord og især handlinger. Du reagerer på optræk til konflikter og opløser dem med dialog.
Du er optimistisk, anerkendende og inddragende og får naturligt følgeskab. Du sætter retningen, du giver plads og du står fast og du bidrager naturligt med ideer til medarbejdere og lederteamet. Du er en positiv holdspiller.
Yderligere oplysninger:
Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle kvalifikationsløn
Ansøgningsfrist: 25. september 2019
 
Vi forventer afholdelse af ansættelsessamtaler den 2. oktober 2019
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til områdeleder for Hjemmepleje Vest, Lisbet Dahl på telefon 62234401

For stillinger i direktørområdet Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.