Sektionsleder der kan lede sammen med dygtige medarbejdere

Sektionsleder der kan lede sammen med dygtige medarbejdere

Sektion Christinehaven er en spændende sektion fordelt på 2 matrikler, Christinedal og Wandalshaven og er beliggende i det naturskønne Kogtved. På Christinedal er der 7 pleje- og 30 ældreboliger, samt et privat aktivitetscenter. Wandalshaven består af 63 ældreboliger og et fælleshus hvor der er aktivitet 2 gange om ugen. Wandalshaven er halvvejs i en 2 årig proces frem mod, at blive certificeret til et ældrevenligt idrætscenter. Der er pt. ansat ca. 45 medarbejdere i sektionen. Fordelt på SSH, SSA, elever og sygeplejersker, der dækker sektionen hele døgnet. Ældreboligerne bliver drevet efter en BUM model på linje med hjemmeplejen.
 
Christinehaven er en del af plejecenter Vest, som består af 8 Plejecentre i den vestlige del af Svendborg Kommune. Plejecentrene består af ældreboliger, plejeboliger, demensboliger og gæsteboliger. Desuden 4 aktivitetscentre og 1 demensdagcenter. En kommende sektionsleder skal således også indgå som del af et team af ledere, hvor værdierne Ordentlighed, ærlighed, loyalitet og respekt er værdier som du værdsætter og viser i dine handlinger. Pejlemærket for vores beslutninger er altid den enkelte borgers livskvalitet.


Den tidligere leder af sektionen er overgået til anden ansættelse på ældreområdet i Svendborg Kommune, men vil fortsat være en del af ledergruppen i Plejecenter Vest, idet hun fortsat vil være sygeplejefaglig ansvarlig. Dermed vil mulighederne for sparring være gode.
 
Svendborg Kommune er en værdidrevet organisation, som arbejder med kerneopgaven ud fra følgende værdier:
 • Helhed i opgaveløsningen
 • Borgeren i centrum
 • Læring og udvikling
 • Trivsel
  Ældreområdet i Svendborg Kommune har rehabilitering som velfærdsstrategi og vi samarbejder tværfagligt for at skabe livskvalitet for vores beboere. Ældreområdet i Svendborg Kommune har fokus på borger –og pårørendeinddragelse, rehabilitering og udvikling. Aktuelt er vi blandt andet i gang med implementering af ”demens i praksis”, borgerrettet tværfaglig mødestruktur, Nexus og FSIII.
     
  Som sektionsleder er du:
 • Dig selv, og hviler naturligt i lederrollen. Du kan tydeligt kommunikere hvad det er du står for som leder gennem ord og især handlinger.
 • Klar på hvordan du prioriterer dine opgaver, og fornemmer hvor der er brug for dig.
 • Medskaber af et plejecenter, hvor borgernes ønsker for et godt liv, prioriteres. Afklaret omkring dine visioner for Christinehaven.
 • Du arbejder naturligt og bevidst med relationer, og forstår betydningen af disse.
 • Du reagerer på optræk til konflikter, og opløser dem med dialog.
 • Du går direkte til folk og undgår at handle ud fra antagelser
 • Motiverende for de engagerede medarbejdere og støttende i deres faglige, personlige og sociale udvikling med fokus på både den enkelte, teamet og organisationen som helhed.
 • Naturligt udfordrende og søger nye løsningsmuligheder.
 • Åben overfor dine kolleger, og tillader dem indsigt i din praksis, ligesom du tilbyder dig til dine kolleger.
 • Relevant faglig baggrund, idet der vil være tale om ledelse tæt på praksis.
 • Er god til tal og evner hurtigt at skabe dig et overblik og se sammenhænge i tallene.
 • Uddannet leder eller er villig til uddannelse.

Vi kan tilbyde dig:
 • Et spændende lederjob i en organisation som er veldrevet og med gode støttefunktioner.
 • Et  ledelsesteam i Plejecenter Vest, hvor man hjælper hinanden med stort og småt
 • Et alsidigt og udfordrende frontlederjob.
 • En arbejdsplads der prioriterer læring på alle niveauer.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Budgetansvar – og dermed mulighed for at navigere strategisk
 • En sektion som synes Nexus og FSIII er spændende.
 • En til tider travl og hektisk hverdag med stor mulighed for selv at skabe indhold og resultater.
 
Yderligere oplysninger:

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle kvalifikationsløn
Vi forventer afholdelse af ansættelsessamtaler den 25 februar 2019.
For stillinger i direktørområdet Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.