Rehabiliteringsmedarbejder søges til delt stilling i gæsteboligerne på Plejecenter Ådalen og Plejecenter Caroline Plejecenter

Stillingen er fast  med start d. 01.02.20, eller snarest
 
Vi søger en engageret og handlekraftig fysioterapeut, der har en særlig viden og erfaring med den rehabiliterende tilgang til borgeren.

Stillingen er gns. på 35 t ugentligt med besættelse d.01.02.20, eller snarest.  Det er fortrinsvis dagvagter Du har fri i weekender, enkelte helligdage kan blive aktuelt. Stillingen er delt mellem Caroline Amalie samt Ådalen, det vil sige der er indmøde på begge plejecentre i løbet af ugen, men med hele dage det enkelte sted.

Du vil med din sparring og lyst indgå I tværfaglige, kompetente velfungerende teams.

I vil samarbejde ligeværdigt omkring borgeren, samt bruge hinandens eksisterende kompetencer. Du skal indgå i helhedsplejen, som er relevant ift. den rehabiliterende tilgang.  Samtidig skal du forvente at der også forekommer en vis grad af plejeopgaver i stillingen.

Du skal være med til at sikre, at der opstilles og arbejdes med konkrete mål for borgerens hverdagsrehabilitering, synliggøre den rehabiliterende indsats i afdelingen og til dine samarbejdspartnere udadtil. Du skal være med til at sikre, at borgeren inddrages ligeværdigt og aktivt i samarbejdet omkring dennes ophold på henholdsvis Ådalen og på Caroline Amalie. Stillingen er fortrinsvis i gæsteboligerne, men der er en forventning om, at dine kompetencer og faglighed også inddrages på de øvrige afdelinger i sektionerne (problemstillinger ved forflytninger, hjælpemidler, igangsætte træningsindsats,) Ligeledes være ansvarlig for ugentlige faste træningsseancer.

Så er du interesseret i at arbejde helhedsorienteret, har et positivt livssyn og godt humør, er ærlig, mødestabil og omstillingsparat, så er det dig vi søger i denne stilling


Yderligere oplysninger:
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Rikke Foged Madsen (Caroline Amalie) på tlf. 6223 4242 eller sektionsleder Didde Hansen           (Ådalen) på 6223 6501

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51

Ved stillingens besættelse skal en aktuel privat straffeattest forevises.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomsten.