Primærsygeplejerske - tilkaldevikar i Hjemmepleje Vest

Primærsygeplejerske – tilkaldevikarer til sygeplejen i Hjemmepleje Vest, Svendborg kommune.
 
 Vi søger sygeplejersker til at indgå i vores sektion som timelønnet tilkaldevikar til dækning af planlagte fridage og ved akut opstået behov i vores sektion i alle vagtlag – eller efter ønske.


Som tilkaldevikar vil det være en fordel med kendskab til den kommunale sygepleje. Du skal være indstillet på at blive kontaktet ved akut opstået sygdom og til dækning af planlagt ferie, fridage m.m.


Du deltager i den samlede opgaveløsning med særlig fokus på varetagelse af planlagte, akutte og komplekse sygeplejeopgaver. Opgaverne udføres i samarbejde med kollegaer og i tillid og respekt for egne og kollegaers faglighed og kompetencer.
Vi har fokus på borgeren og dennes behov og ønsker og vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. Vi arbejder målrettet på at undgå unødige indlæggelser.


Vi søger:
- autoriserede sygeplejersker.
- sygeplejersker der tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker
- Sygeplejersker der er fleksibel ift. arbejdsopgaver - mængde og - tyngde i hele teamet.
- Sygeplejersker der kan arbejde selvstændigt, struktureret, opsøgende og som er omstillingsparat
- Sygeplejersker der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
- Sygeplejersker der ser muligheder i det tætte samarbejde med borgere, pårørende og andre faggrupper
- Sygeplejersker der har kørekort
 
Vi tilbyder:
- Introduktion og oplæring efter behov
- En arbejdsdag med selvstændigt ansvar og mange faglige udfordringer
- Faglig sparring med erfarne kollegaer.
- En arbejdsplads, der vægter fællesskab, godt humør og trivsel højt.
- Mulighed for at du kan medvirke til udvikling af sygeplejeopgaverne over døgnet.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte områdeleder Lisbet Dahl på telefon 62 23 44 01.
 
Samtaler afholdes løbende – efterhånden som vi modtager ansøgere.
 
For stillinger i direktørområdet Social, Sundhed og beskæftigelse skal der forevises en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.
 
Vi håber, at du vil være en del af vores dygtige sektion og glæder os til at høre fra dig.