Pædagogiske konsulenter på skoleområdet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR Svendborg og Ærø er en stabil, dynamisk og selvstændig rådgivning i en udviklingsorienteret Skoleafdeling og betjener Svendborg og Ærø kommuner i et nært samarbejde med alle øvrige faggrupper på børne- og ungeområdet. PPR betjener både skoler og dagtilbud, almen og specialområdet.
Vi ønsker i samarbejde med den øvrige skoleafdeling at gøre endnu mere for udviklingen af vores almenområde og udviklingen af det, der hos os betegnes som mangfoldige læringsmiljøer. Derfor har PPR nu fået mulighed for at opnormere i vores konsulentgruppe og søger derfor to pædagogiske konsulenter på 37 timer pr. 1. september 2020 eller snarest derefter, fortrinsvis til skoleområdet men med brobygning også til vores dagtilbud i overgangen til skole.
 
Forudsætninger:
 • Viden om og erfaring med pædagogisk rådgivning/konsultation på skoleområdet med et skarpt blik på mangfoldighed og praksisnær udvikling i og på tværs af sammenhænge
 • Et skarpt blik på alle elevers udviklingspotentiale set i sammenhæng med både individuelle trivselsmuligheder, samt særligt gruppens og organisations udviklingsmuligheder
 • Viden om og erfaring med rådgivning til professionelle omkring inklusionsarbejdet, herunder arbejde med holddannelse og tilpasning af almenundervisningen til elever med særlige behov
 • Erfaring med guidning/sparring til personale omkring klassekultur, klasseledelse, konflikthåndtering, co-teaching og forældresamarbejde, samt mod på aktiv deltagelse i disse sammenhænge
 • En teamplayer-indstilling med interesse for at indgå i et tæt samarbejde og udviklingsarbejde med øvrige pædagogiske konsulenter, andet tværfagligt personale på PPR og med eksterne samarbejdspartnere, herunder også formidlingsopgaver
 • Læreruddannelse eller anden relevant uddannelse og efteruddannelse indenfor det pædagogiske/undervisningsmæssige kompetence- eller professionsfelt
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads i en selvstændig og stabil PPR-organisation, som udvikler sig løbende
 • Ca. 45 dygtige, engagerede og samarbejdsvillige kolleger heraf vores nuværende fire konsulenter med kompetencer inden for både pædagogisk udvikling og specialpædagogik
 • Et ledelsesteam, der har fokus på at skabe gode rammer og arbejdsvilkår for den enkelte medarbejder
 • Et godt arbejdsklima og et selvuhøjtideligt og udviklingsorienteret miljø – og tid til at fastholde og udvikle dette
 • Et kollektivt højt ambitionsniveau med mulighed for udvikling i stabile rammer
   
Yderligere oplysninger:
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 17. juni m. 8.00 og 16.00
Læs mere: www.pprsvendborg.dk
Kontakt PPR-chef Hans Jørn Søberg Tlf. 30 17 65 24 eller
Ledende psykolog/afd.leder Jacob Bogh Sønderby tlf. 62 23 45 33
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 • Efter gældende overenskomst
 • Der indhentes straffe- og børneattest