Pædagogisk teamleder til Sundhøj Børnehus

Pædagogisk teamleder til Sundhøj Børnehus

Unik mulighed for at realisere ny dagtilbudsreform i nye omgivelser
 
Pædagogisk teamleder til (EgebjergTåsinge) Sundhøj børnehus pr. 1.3.2019 eller snarest derefter.
 
Er du empatisk og lydhør og har en positiv og styrkebaseret tilgang?
Er du velfunderet både pædagogfagligt og ledelsesfagligt?
Kan du motivere og engagere medarbejdere og inddrage forældre?
Kan du facilitere læreprocesser og organisere samarbejdsstrukturer?
Kan du tage forskellige iagttagelsesperspektiver og stille skæve spørgsmål?
 
Så er det dig vil mangler.
 
…. og vi kan tilbyde dig og har brug for at du:
 • Kan og vil koble dig på Vision, mission og fælles arbejdsgrundlag for kommunale dagtilbud i Svendborg og indenfor denne ramme kan udfylde dit lederjob som beskrevet i jobbeskrivelse for pædagogiske teamledere
 • Skaber fælles retning og følgeskab med løbende opfølgning og koordinering
 • Oversætter og omsætter overordnede pædagogiske strategier til konkrete dagligdags handlinger sammen med medarbejderne
 • Understøtter medarbejderne i at arbejde didaktisk og inddrage forskningsbaseret viden
 • Er observerende, analytisk, sparrende og reflekterende sammen med medarbejderne samt motiverer til og understøtter kompetenceudvikling samt trivsel og arbejdslivsglæde.
 • Inddrager forældrene i et tæt samarbejde i hverdagens dialog og på møder samt er synlig og deltagende i den pædagogiske praksis.
 • Kommunikerer præcist og troværdigt, er god til at skabe relationer og er lydhør og tydelig både overfor forældre og medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.
 • Har generelle IT-kundskaber og går forrest i at IT inddrages i pædagogisk praksis og formidling til forældre.
 • Engagerer dig i og tager medansvar for udviklingen i EgebjergTåsinge gennem varetagelse af tværgående ledelsesopgaver og teamsamarbejdet i ledelsesteamet
 • Har en professionel og styrkebaseret tilgang, hvor humor og positiv energi er et must
 • Er uddannet pædagog suppleret med efter/videreuddannelse (systemisk lederuddannelse og diplom eller lign.) og kontinuerligt vil opkvalificere dig
 • Har kendskab til ansvaret som Pædagogisk teamleder
 
Sundhøj børnehus rummer i 2019 gennemsnitlig 14 børn i 0-2 års alderen og 59 børn i 3-6 års alderen og deres familier. Desuden 10 medarbejdere, der tager ansvar, er fagligt velfunderet og med et tæt samarbejde. Se tillige EgebjergTåsinge Sundhøj børnehus her
 
EgebjergTåsinge består af 7 børnehuse, knap 450 børn med familier samt 70 medarbejdere, 7 Pædagogiske teamledere og 1 Dagtilbudsleder. EgebjergTåsinge blev etableret 1.1.2019. http://www.egebjerg.svendborg.dk/
 
Yderligere oplysninger fås ved Kirsten Søndergaard, dagtilbudsleder, tlf. 30 17 46 66

Ansøgningsfrist:                           19.2.2019 
                
Samtaler forventes afholdt:          25.2.2019 og 27./28.2.2019
 
Ansøgningen modtages kun gennem EMPLY og ønskes bilagt dokumentation for uddannelse og arbejde, samt telefonnumre og navn på, hvor der kan indhentes reference.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lederoverenskomst uden højeste arbejdstid.

Løn og Personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. En forudsætning for ansættelsen, er en tilfredsstillende straffeattest i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn & Unge.