Pædagogisk teamleder søges til Vesterlunden - Nordlyset

Pædagogiske Teamleder til Vesterlunden/Nordlyset pr. 1.januar 2019 eller snarest derefter 
 • Vil du gå foran, ved siden af og bagved en engageret personalegruppe?
 • Er du proces- og udviklingsorienteret?
 • Har du humor og et positivt livssyn? 
Kan du vinge ovenstående af, så er vi noget for dig – og du er noget for os 
 
Nordlyset er et børnehus med 15 engagerede og kompetente medarbejdere, der gerne tager ansvar, og ca. 25 vg.børn og ca 45 bh.børn med en mangfoldig baggrund. Nordlyset er beliggende i Nordre bydel og har gode lege- og læringsmiljøer ude og inde, og er beliggende tæt på skov.
Vesterlunden består af 6 børnehuse med mellem 3 og 5 børnegrupper, med ca. 90 medarbejdere og børnehusene er beliggende i Svendborgs vestre og nordre bydel.
De øvrige huse er Nordenvinden, Skovlinden, Ryttergården, Kernehuset og Kildebækken.
 
Vi har som leder, lederteam, medarbejdergruppe og forældregruppe følgende forventninger til en ny pædagogisk teamleder:
 • En faglig leder med fokus på kerneopgaven, der engageret oversætter og omsætter overordnede pædagogiske strategier til hverdagens praksis sammen med medarbejderne – herunder arbejdet med den nye dagtilbudslov og de nye styrkede pædagogiske læreplaner, hvor der blandt andet arbejdes med læringsmiljøer igennem hele dagen, børnefællesskaber og leg
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde, herunder arbejdet med udsatte børn og familier; kender til og går foran med et ”Virkningsfuldt arbejde med børn i udsatte positioner”
 • Kan understøtte medarbejderne i at arbejde didaktisk og inddrage forsknings- og databaseret viden
 • Kan skabe en evalueringskultur, hvor resultaterne anvendes til læring og udvikling
 • Arbejde struktureret og understøtte og videreudvikle den aktuelle organisering og pædagogik i børnehuset
 • Er synlig for forældrene i hverdagens dialog og på møder, samt synlig i ledelse og i den pædagogiske praksis
 • Være undrende, lyttende, spørgende, reflekterende og give faglig sparring og feedback
 • Være nærværende og tydelig i kommunikationen
 • Bidrager til at skabe trivsel og arbejdslivsglæde, afholde MUS- og GRUSsamtaler
 • Har en professionel og anerkendende tilgang, hvor humor og positiv energi er et must
 • Kan have mange bolde i luften og bevare overblikket, når det går stærkt
 • Har generelle IT kundskaber og kan gå forrest i at IT inddrages i pædagogisk praksis og formidling til forældrene
 • Tydelig på egne (ledelses)værdier og kunne omsætte dem i praksis
 • Er uddannet pædagog og gerne erfaring som pædagogisk teamleder indenfor området og med en relevant leder- eller diplomuddannelse eller er indstillet på at tage en pædagogisk diplomuddannelse.
 • Engageret i og tager ansvar for udviklingen af Vesterlunden gennem varetagelse af tværgående ledelsesopgaver og teamsamarbejdet i lederteamet
 • Er en teamplayer; og ser Nordlyset som en del af Vesterlunden 
Svendborg kommunes dagtilbud:
Som pædagogisk teamleder i Vesterlunden har man udover Dagtilbudsloven følgende tre pejlemærker i sit arbejde; ”Jobbeskrivelse for pædagogiske teamledere”, dagtilbudsområdets: ”Vision, mission og fælles arbejdsgrundlag” og ”Faglighedsblomsten
I dagtilbuddene er der flere tiltag iværksat: for at styrke børns læring: ”Læringsledelse” og for at styrke den tidlige indsats: ”FOKUS”. 
 
Har du spørgsmål til stillingerne og/ eller vil du på besøg, er du velkommen til at kontakte Dagtilbudsleder Pia Nørgaard via mail: pia.norgaard@svendborg.dk eller på telefon 3017 4595. 
Ansøgningsfrist: torsdag den 21. november, ansættelsessamtaler afholdes tirsdag og torsdag ugen efter.
 
Ansøgningen modtages kun gennem EMPLY og ønskes bilagt dokumentation for uddannelse og arbejde.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem BUPL og KL samt mellem BUPL og Svendborg Kommune.
 
HR-afdelingen indhenter straffeattest samt børneattest på den ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Kontor.