Pædagogisk konsulent til udviklingsorienteret Skoleafdeling i Svendborg Kommune

Pædagogisk konsulent til udviklingsorienteret Skoleafdeling i Svendborg Kommune

Har du mod på at bidrage til fortsat høj kvalitet i Svendborg Kommunes folkeskoler? Er du god til at se muligheder og skabe mening på tværs af interesser? Så har du mulighed for at blive en del af en skoleafdeling, der har høje ambitioner for folkeskolen.
En af vores pædagogiske konsulenter har fået lederjob i folkeskolen, og derfor søger vi en ny stærk profil.
I samarbejde med dine kollegaer skal du medvirke til den fortsatte drift, styring og udvikling af folkeskoleområdet – helt tæt på praksis.
 
Vi tilbyder dig en fleksibel arbejdsplads, hvor vi er optagede af at være gode medarbejdere og kollegaer. Vi repræsenterer flere forskellige fagligheder i en bredt favnende skoleafdeling og arbejder tillids- og styrkebaseret.
Du vil blive konsulent i en skoleafdeling i direktørområdet Børn, Unge, Kultur og Fritid. I Skoleafdelingen er der 8 medarbejdere, en afdelingsleder og en skolechef. 
 
Kvalifikationer
Du har relevant uddannelsesbaggrund, som kvalificerer dig til at drive såvel de pædagogisk-didaktiske som de administrative processer – den rette er læreruddannet, har erfaring med pædagogisk konsulentarbejde, og relevant ledelseserfaring.

Udover den baggrund, kan du genkende dig selv her:
 • Vægter relationerne højt og er aktivt deltagende i udvikling
 • Er ambitiøs, fagligt velfunderet og har styr på – hvad der virker, hvilke redskaber der skal tages i brug og hvilke indsatser, der skal sættes ind hvornår
 • Kan formidle og understøtte en pædagogisk praksis baseret på data, evidens, mål, feedback og evaluering samt ved løbende at vurdere effekt og kvalitet
 • Har viden om specialpædagogik, og erfaring med inkluderende praksis og aktionslæring
 • Har viden og erfaring med opbygning af professionelle læringsfællesskaber
 • Sætter en ære i, at der er styr på systemerne omkring dagligdagens opgaver
 • Får energi af såvel de administrative opgaver som de pædagogiske opgaver
 • Er en afslutter, som sikrer, at opgaverne gøres færdige til tiden, og at der følges op på dem
 • Har fingeren på pulsen i forhold til den nationale og internationale udvikling på det pædagogiske fagområde.
 • Har en stil præget af tillid, ordentlighed og dialog og er i stand til at prioritere i en travl hverdag
 • Teamorienteret, erfaren og god til at samarbejde med forskellige mennesker og faggrupper
 • Har politisk tæft og evner til at begå dig i en politisk ledet organisation
 • Er initiativrig og ambitiøs på egne, skolernes og din arbejdsplads vegne
 
Din portefølje bliver bred, og du har mulighed for at sætte dit præg på den afhængig af kvalifikationer.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job i et spændende og udviklende miljø, hvor frihed, ansvar og selvledelse er nøgleord. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og du bliver en del af et stærkt team, hvor omgangstonen er uformel, og hvor vi løfter i flok. Vi har en åben, nysgerrig og lattermild kultur. Der er ”åbne døre” på flere niveauer, og vi er ikke fedtede med vores viden – tværtimod; her er det OK at spørge og OK at være vidende, og der er altid plads til kollegial sparring.
 
Vores skolevæsen er politisk højt prioriteret og vi har velfungerende skoler. Vi er i gang med en bevægelse, hvor vi i højere grad skal være fælles om at sætte god undervisning i mangfoldige læringsmiljøer højt på dagsordenen, hvor de pædagogiske konsulenter skal være tæt på skolernes praksis, og hvor forvaltningens vigtigste opgave er at give vores skoler optimale betingelser til at lykkes med kerneopgaven på bedste vis.

Sammen med skolerne, har Skoleafdelingen fokus på arbejdet med at skabe robuste og mangfoldige læringsfællesskaber. Udgangspunktet er, at Svendborg Kommune ser mangfoldighed og diversitet som en ressource og har ambitioner på alle børns vegne. Derfor er vi optaget af den enkeltes deltagelse i fællesskabet og har en klar ambition om, at flest mulig forbliver i almentilbuddet. Også de børn og unge, der oplever udfordringer med deres deltagelse.
Vi har bl.a. Idrætsskoler og LOMAskoler, som du kan læse mere om her:  Idrætsskoler – http://www.sportoguddannelse.dk/ og LOMA – http://www.lomaskole.dk/.

Ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter erfaring og gældende overenskomst. Tiltrædelse d. 1. oktober 2019.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lise Rørbæk Andersen på telefon 3017 6505 (er retur fra ferie d. 5. august).

Ansøgning og samtale
Ansøgningsfristen er d. 16. august 2019.
Samtaler forventes afholdt d. 23. august 2019 (uge 34).
 
Der vil efter aftale med ansøger blive indhentet referencer efter samtalen.