Pædagog til Vestereng, 30 t./uge fast stilling, snarest efter 1/10-19.

Pædagog til Vestereng, 30 t./uge fast stilling, snarest efter 1/10-19.

Vestereng mangler en fagligt dygtig pædagog, 30 timer pr. uge, fra den 1/10 19, med skiftende arbejdstider dag og aften samt hver anden weekend og helligdage.
Vi tilbyder et spændende job på Vestereng, som er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for 29 borgere med forskellige fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, fortrinsvis ældre. Beboerne på Vestereng repræsenter stor mangfoldighed i funktion, kultur og værdier for den tredje alder, demens og det gode liv.

På alle niveauer i huset arbejdes der med en pædagogisk rehabiliterende tilgang uanset opgaven. Opgaverne kan være komplekse, og en fleksibel tilgang såvel som fleksible løsningsmetoder er ofte en nødvendighed.
Vi arbejder teambaseret og tværprofessionelt, hvor dagene er i kontinuerlig forandring, og hvor beboernes meget forskellige behov er afgørende for, om opgaven er af pædagogisk og/eller af plejemæssig karakter.

Vi ønsker og forventer:
 • En fagligt velfunderet pædagog, gerne med erfaring fra lignende område.
 • Du kan arbejde pædagogisk rehabiliterende og er metodebevidst
 • Du kan arbejde selvstændigt, er handlingsorienteret og kan følge tiltag til dørs
 • Du kan udføre plejemæssige opgaver
 • Du er lydhør overfor nye idéer og har mod til selv at byde ind
 • At dialog og refleksion understøtter din faglighed
 • Du kan formidle til kollegaer, andre faggrupper og pårørende
 • Du har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværprofessionelt samarbejde
 • Du har gode It-kundskaber
 • Du kan dokumentere, beskrive og arbejde med mål/delmål, samt opfølgningsskemaer
 • Du kan køre Vesterengs busser – der kræves alm. Kørekort
Vi tilbyder:
 • En dejlig, alsidig beboergruppe
 • Gode, tværfaglige kolleger
 • Et inspirerende og imødekommende miljø
 • En arbejdsplads, hvor udvikling, forandring og faglighed er det centrale
 • Vi er en arbejdsplads med engagement, arbejdsglæde og humor
Vestereng er stolte af nedenstående udsagn fra Socialtilsynets seneste rapport, og ønsker til stadighed at arbejde videre med disse værdier.
”Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis er solidt funderet og organiseret i et fagligt miljø, der har øje for faglig refleksion og udvikling af tilbuddets praksis og kvalitet”.
”Ja, Vestereng formår, som noget naturligt, at være en yderst rummelig og velkvalificeret institution, som hviler i sig selv."

Læs mere om Vestereng på www.voksenhandicap.svendborg.dk
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Ved ansættelse i Svendborg kommune indhentes offentlig straffeattest.
Samtaler for stillingen forventes afholdt den 1. oktober 2019.
 
Yderligere oplysninger fås ved Trine Bay Isager eller Pia Appelrod, tlf. 62 25 16 13.