Pædagog til fast stilling - 32 timer ugentligt søges til Bo- og Aflastningstilbuddet Tankefuld

Pædagog til fast stilling - 32 timer ugentligt søges til Bo- og Aflastningstilbuddet Tankefuld

Hvem er vi:

Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld er et døgntilbud til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der holder til i et nybygget og moderne byggeri beliggende i den Vestre bydel.

Der tilbydes døgnophold med pædagogisk praktisk støtte og omsorg, hvor formålet er, at sikre de unges trivsel og udvikling, samt yde aflastning for familier med børn med fysisk og psykisk handicap.

Bodelen henvender sig som tilbud for børn og unge med livslange, vidtgående, fysiske og psykiske handicap i alderen 3-18/25 år. Vi varetager barnets hele forsørgelse og yder specialiseret viden og indsats i forhold til børn med vidtgående handicap og multiple funktionsnedsættelser. Der samarbejdes tæt med pårørende og dagtilbud for at skabe de bedste vilkår for husets børn og unge.

Aflastningen er et tilbud, der har tilknyttet hjemmeboende børn og unge med varige og betydelige nedsatte funktionsevner. Børnene og de unge frekventerer på skift tilbuddet af kortere eller længere varighed og der er fokus på at skabe en hverdag i hjemlige trygge rammer baseret på den enkeltes ressourcer, behov og interesser.

Den ledige stilling er pt. placeret i aflastningstilbuddet.

Vi søger en pædagog, der:
 • Evner at skabe trygge rammer omkring det enkelte barn
 • Har interesse i at arbejde struktureret og skabe genkendelighed i barnets hverdag
 • Ser barnets ressourcer og udviklingspotentiale og er i stand til, at understøtte dette pædagogisk
 • Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Vægter forældresamarbejdet højt
 • Kan formulere sig godt på skrift
 • Kan understøtte arbejdet med alternativ kommunikation
 • Er i stand til, at samarbejde bredt, åbent og imødekommende med in- og eksterne samarbejdspartnere

Vi tilbyder:
 • Et arbejde inden for et specialiseret område med nogle dejlige børn og unge
 • En arbejdsplads med et Systemisk fundament, der benytter redskaber indenfor KRAP og med et stærkt fagligt fokus.
 • Et spændende og alsidigt job
 • Et godt arbejdsmiljø med dygtige kolleger
 • Samarbejde med aktive og engagerede forældre
 • Tæt ledelsesmæssig sparring fra afdelingsleder

Det praktiske:
 
OBS: Arbejdstiderne er vekslende mellem morgen- og aftenvagter, samt hver 2. weekend, på helligdage osv.
 
Stillingen ønskes besat den 01.01.19
 
Ansøgningsfristen er den 14.12.18
Samtaler forventes afholdt den 18.12.18
 
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Der indhentes straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen.
 
For yderligere oplysning om stillingen kan der rettes henvendelse til afdelingsleder, Anette Engel Thuelund Nielsen på mail: anette.nielsen@svendborg.dk.